Faktaboks

Ole Broager
Født
1. april 1947, Århus
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Ole Broager er uddannet maler, men har siden 1981 hovedsageligt arbejdet med skulptur. B. dannede i 1974 sammen med Cai-Ulrich von Platen, Per Almar Johnson, Eva Öhrling, Hans Jørgen Jensen, Grete Jensen, Niels Erik Jensen og Hannelise Thomsen værksteds- og udstillingsfællesskabet Værkstedet. B. hører til 1980er-generationens unge billedhuggere, der med afsæt i minimalismens stramme formsprog formulerede helt nye definitioner på, hvad skulptur er. Både vægobjekterne og skulpturerne (udsavede spånplader, træ, gips, ler, plastik, beton, jern) og senere de monumentale træsnit, trykt på banalt mønstret gavepapir, rummer frontale sammenstød mellem materialer, motiver og titlernes ironiske pointer. En absurd/poetisk distance omsætter den skabelonagtige menneskekrop, klassiske elementer, kultagtige opbygninger, dyr og ornamenter til en manipuleret, menneskeskabt tilsyneladende idyl, der både rummer gru, afmagt og livskraft.

Genealogi

Broager Nielsen, Ole, *1947, billedhugger. *1.4.1947 i Århus. Forældre: Kontorass., senere kontorchef Niels Johannes N. og bogholder Helga Broager. Samliv fra 1976 med maleren Eva Kristina Öhrling, *13.4.1952 i Högestad, Sverige, datter af kamrer, senere revisor Olof Emil Ö. og hjemmehjælper Majken Elisabeth Nilsson.

Uddannelse

Kunstakad., Århus 1967; Det jyske Kunstakad. (Jeppe Vontillius, Erling Frederiksen) 1968-69; Kunstakad. Kbh. (Arthur Köpcke) 1972- 76.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links