Faktaboks

Jette Vohlert
Født
2. november 1944, Århus
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Jette Vohlert arbejdede med både maleri og skulptur i 1960erne, men fra 1979 næsten udelukkende med skulptur. Springvandet Dialog fra 1973 viser 2 kubistisk inspirerede troldehoveder, der sprøjter vand på hinanden. Senere i 70erne udførte V. store mennesketorsoer og fremstillinger af slagtede dyr og dyrekranier. Disse temaer med udgangspunkt i det klassiske eller det biologiske er fortsat i undersøgelsen af overfladen i dyreskelettets struktur eller i mosefund. Denne søgen efter indre sammenhænge mellem det fortidige og det nuværende, mellem liv og død ses tillige i Pompei-skulpturerne, der består af stivnede fragmenter af menneskekroppe, gengivet i et abstrakt formsprog. Den æstetiske gengivelse blandes med den følelsesmæssige oplevelse ikke alene af arkæologiske fund i Pompei, men i lige så høj grad af samtidens skjulte og pludseligt opståede farer. Efter studieophold i Rom i 1989 ses en fascination af det mytologiske. Den antikke Nikefigur gives nyt liv i en enkel og stram opfattelse af draperier og vingeformer, der fremhæver stelen som strukturelement. Draperimotivet ses igen i V.s store vandkunst til Koldinghus Slot, her som en hovedløs Fortuna-skikkelse med et overflødighedshorn over skuldrene, symbolet på lykkens milde gaver. Figuren står imidlertid på en kugle, der understreger det ustabile og flygtige i lykken. V. har tillige udført flere portrætbuster, som forener portrætligheden med en stram form.

Genealogi

Vohlert Vium, Jette, *1944, billedhugger. *2.11.1944 i Århus. Forældre: Politiass. Christian Herman Vohlert Nielsen og Helga Margrethe Jensen. ~1° 27.3.1974 i Kbh. med læge Jens Anders Gyring, *16.11.1948 i Kbh., søn af lektor Germund G. og læge Inge Margrete Sørensen. Ægteskabet opl. 1988. ~2° 19.3.1994 i Århus med ark., kgl. bygn.insp. Niels Vium, *5.12.1947 i Ringkøbing, søn af cykelhdl. Oluf Jensen og Signe V.

Uddannelse

Tekn. tegner; Det jyske Kunstakad. (Niels Lergaard og Knud Nellemose) 1962-63, 1965-67; Kunstakad. Kbh. (Gottfred Eickhoff) 1967-71, (Svend Wiig Hansen) 1971-73, st. sølvmed. 1969.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links