Faktaboks

Inge Lise Westman
Født
16. september 1945, København
Titel
Billedhugger, maler, grafiker
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Inge Lise Westman markerede sig tidligt, både som maler og grafiker, oftest med umiddelbart idylliske landskabs- eller dyremotiver, men altid med en iagttagende distance og gerne med billeder i billederne med et utvetydigt politisk, kritisk budskab om det civiliserede menneskes hærgen i naturen. En række rejser til Nordvestgrønland satte sig, lige som hendes optagethed af fugle, stærke spor, og i en lang række værker har hun bevidst arbejdet med det sammensatte forhold mellem mikro- og makrokosmos gennem en voldsom forstørrelse af enkeltelementer, f.eks. fuglevinger eller konkylier. En metode W. også med stor forkærlighed har anvendt i sine skulpturelle arbejder, som hun fra slutningen af 1980erne har arbejdet mere konsekvent med. Selvom hendes afsæt altid har været naturalistisk, kan der, specielt i hendes mange mågebilleder, også spores en indflydelse fra den moderne surrealisme. I 1990erne har hun især arbejdet med meget store lærreder, hvor hun med samme konsekvens som i skulpturerne har dyrket detaljen i et naturudtryk ofte i en mørk efterårstone.

Genealogi

Westman, Inge Lise, *1945, maler, grafiker og billedhugger. *16.9.1945 i Kbh. Forældre: Billedh. Gunnar Millet W. og grafiker Karen Marie Eppenstein. ~16.2.1968 med etnograf Ole Hertz, *6.11.1946 i Kbh., søn af maleren Mogens H. og cand.psych. Grethe Janus Nielsen.

Uddannelse

Student fra Fr.borg Statssk. 1965; Kunstakad. Kbh. (Søren Hjorth Nielsen, malersk., Palle Nielsen, graf. sk. 1967-72).

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links