Faktaboks

Thomas Bang
Født
6. september 1938, København
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark, USA

Biografi

Thomas Bang kom til USA i 1958, hvor han efter sin uddannelse hurtigt blev en del af den amerikanske eksperimenterende kunst, der i begyndelsen af 1960erne var præget af minimalisme, koncept- og popkunst. B. mødte og udstillede sammen med pionerer som Carl André, Richard Serra, Jasper Johns, Frank Stella, Sol LeWitt, Bruce Nauman m.fl. B. tog dog afstand fra de formalistiske aspekter ved sin samtids kunst. For ham gjaldt det ikke en diskussion om kunst versus kunst, men en visualisering af erfarede tilværelsestemaer. Hertil kunne han anvende minimalismens materialevalg og reduktion af det subjektive aftryk på værket og konceptkunstens krav om materialisering af en idé. Det er kendetegnende for hele B.s værk, at han arbejder med ydmyge og associationsfattige materialer, og at han visualiserer en eksistentialistisk grundholdning. Fragmentet er et tilbagevendende tema, og centrale begreber er konstruktion, destruktion, åben, lukket, afdækning, tildækning, struktur og proces. Bortset fra de tidlige, tidstypiske malerier i en bearbejdet dekorativ konstruktivisme, har B.s arbejder været en undersøgelse af objektets muligheder, materialeæstetisk og erkendelsesmæssigt.

De tredimensionelle objekter fra slutningen af 1960erne kan betegnes som overgange fra maleriet til de senere fritstående værker. De havde karakter af tredimensionelle, maleriske tegninger, ophængt på væggen og udført i stof, gummi og metal. Materialernes vægt var bestemmende for strukturernes forløb. Med udgangspunkt i den sokkelløse, minimalistiske skulptur, udført i formstøbte, industrielle materialer tilførte B. objektet en processuel dimension, idet han arbejdede med at synliggøre midlertidigheden og forandringen som et eksistentielt grundvilkår. Heraf opstod i begyndelsen af 1970erne en række asketiske, stærkt reduktive og kompakte gulvobjekter. Det var lange, firkantede stænger eller cirkler, udført i formstøbt gips, gennembrudt i varierende grad, hvorved en gennemløbende ståltrådsrulle blev helt eller delvis afdækket. Derefter fulgte væg- og gulvobjekter med en udvidelse af værkets territorium. Kunstneren lod ståltråd og drivremme løbe ud fra gipsformen eller mod gipsobjektet. Åbningen mod det omgivende rum understregede en tomhed omkring objektet, forstærkede objektets fremmedhed og midlertidighed.

Kompleksiteten blev markant i 1980erne, hvor arbejderne ofte blev til visuelle metaforer for energi og forvandling. I starten af 1990erne har B. arbejdet med store formater sideløbende med små gulv- og vægobjekter. Træ er således blevet det dominerende materiale, bøjet i ovale former og med en gennemført finish, sammensat med metal, voks og bemaling. Tilføjelser i form af plastic- og tøjstrimler supplerer de karakteristiske indhug og fragmenter og har gjort B.s værk mere og mere malerisk og komplekst. De komplekse værker er karakteristiske ved en stor associationsrigdom, fra aggressivitet til indadvendt fordybelse. B. har gennem sin undervisning og udstillingsaktivitet haft stor betydning for den yngre kunstnergeneration.

Genealogi

Bang, Thomas, *1938, billedhugger. *6.9.1938 i Kbh. Forældre: Elektroingeniør Mogens Wiel B. og Inge Merete Selchau. Samliv med Grete Barder, *20.4.1940 på Fr.berg.

Uddannelse

Univ. of Cincinnati, Ohio 1958-59; Cleveland Inst. of Art, Ohio 1959-61; Yale Univ., Connecticut 1961-62; Univ. of Southern California, Los Angeles 1962-64.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links