Faktaboks

Eva Koch
Født
17. juni 1953, Frederiksberg
Titel
Billedhugger, videokunstner, installationskunstner
Virkested
Danmark

Biografi

Eva Koch eksperimenterede fra midten af 1980erne med serier af skulpturelle blokke i forskellige materialer eller med sammensatte materialer i et enkelt værk som f.eks. Skulptur i bly og fosfor. Arbejderne lægger op til beskuerens ønske om at gå i dialog, ligesom tiden er en vigtig dimension. Fra 1988 afløstes den autonome skulptur derfor af installationen, hvor de skulpturelle former inddrog det omgivende rum.

Dette kunne dels medføre en udvidelse af rumoplevelsen, dels en klaustrofobisk virkning som på udstillingen på Sophienholm, 1989, hvor en gummibeklædt cylinder, udspændt mellem to vægge, truede med at sprænge rummet. Under studieophold i Barcelona, begyndte hun at arbejde med video, inkorporeret i en skulpturel form. I 1991 skabte hun i værket Videoskulpturinstallation dobbeltspiralen, hvor vidt forskellige erfaringsverdener visualiseredes af to monitorer: Hverdagen, sat op mod globale, dramatiske begivenheder. De senere installationer er undersøgelser af strukturer og referencerammer. Mind the Gap var et radikalt brud med skulpturbegrebet, idet kun rum og lyd omsluttede den besøgende. K.s værk har således betegnet et forløb med gradvis reduktion af det visuelle mod de flygtige kunstarters område.

Genealogi

Koch, Eva Isabel, *1953, billedhugger, installations- og videokunstner. *17.6.1953 på Fr.berg. Forældre: Sekr. i Justitsmin., senere dommer Jens K. og indretningsark., senere lærer Chris Haslund Gleditsch. Samliv 1979-88 og ~29.3.1983 i Kbh. med filminstruktør David Gold King Borthwick, *26.7.1947 i Scotland, søn af Raymond Lawrence B. og Isabella Stirton Gold Taylor.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh. (Freddie A. Lerche, Mogens Møller, Hein Heinsen, Bjørn Nørgaard) 1985-92; gæsteelev Barcelona Univ. 1989- 90.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links