Faktaboks

Torben Ebbesen
Født
10. juli 1945, Haderslev
Titel
Billedhugger, maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Torben Ebbesens debut i 1971 var påvirket af den russiske konstruktivisme fra århundredets første årtier med stærke mindelser om bl.a. Tatlin, Malevitj og El Lissitsky i brugen af materialer og inddragelsen af rumvirkninger. I de følgende år fik værkerne en stadig tydeligere installationskarakter, og E. gjorde udstrakt brug af træ, jernstænger, zink, skumgummi, hvide kakler, sort gummi, ledninger og andre industrimaterialer. Uden for deres vante sammenhænge og funktion, ofte smadret eller fragmenteret, fremstod elementerne nedbrudt, men de indgik samtidig i nye sammenhænge af umiskendelig metafysisk karakter. Begrebet energi og transformation af energien har altid været centralt i objekterne, der kredser om relationer mellem væsensfremmede størrelser.

I 1976 var E. medstifter af Ny Abstraktion, hvis medlemmer mere end nogen anden hjemlig gruppe i deres konstruktive værker forholdt sig direkte til det aktuelle rum. I 1980erne skete der en fortætning af E.s værker, der som f.eks. den centrale skulptur Axis Mundi fra 1980 lukkede sig mere om sig selv, her om sit eget indre tomrum, sit "nirvana", samtidig med at de bredte sig ud som en slags verdensbillede med diverse form- og materialeelementer som bro mellem indre og ydre, mellem individ og omverden. Den arkitektoniske opbygning fra 1970erne blev ført videre op gennem 1980erne, men efterhånden, i trit med postmodernismens udvikling, i en mere legende form. Karakteristisk for alle E.s værker er betoningen af materialernes indbyggede modsætninger. Han insisterer på at forene det teoretiske indhold, som altid har vejet tungt og været med til at gøre objekterne svært tilgængelige, med en umiddelbar kropslighed, som i stadig højere grad beror på en stoflig sensualisme.

Efter opløsningen af Ny Abstraktion og det følgende medlemskab af Den frie Udstilling i 1985 blev objekterne mere sære, mere selvberoende, stadig med et væld af referencer til kunsthistoriens billeder, men nu mere som direkte citater end i form af den konstruktive opbygning. Enkelte genkendelige motiver er blevet indført, af og til med overraskende referencer til organiske former. Ny er efter et Japan-ophold i 1989 en asymmetrisk kompositionsmåde og en lethed, der drejer værkernes metafysiske indhold i retning af zenbuddhismen. Sammen med de flygtige materialer, f.eks. gule svovlpigmenter, gør den værkerne på en gang urørlige og fyldt med nærvær via den stoflige overflade. E. har gennem sit virke som lærer, sin deltagelse i Statens Kunstfonds virksomhed og i sit arbejde med at involvere nye avantgardekunstnere som gæster hos Ny Abstraktion haft væsentlig indflydelse på kunstlivet siden 1980erne, men har først og fremmest været en central inspiration for installationskunsten.

Genealogi

Ebbesen, Torben Niels, *1945, billedhugger og maler. *10.7.1945 i Haderslev. Forældre: Forretningsbest., senere manufakturhdl. Werner Niels E. og Rita Inge Hansen. ~15.11.1989 på Fr.berg med billedh. Margrete Sørensen, *30.11.1949 i Kbh., datter af ark. Holger Verner S. og Ingeborg Harder.

Uddannelse

Tegne- og Industrisk. Kbh. 1964-67; Kunstakad. Kbh., malersk. (Rich. Mortensen og Palle Nielsen) 1968-73, kunstpæd. Sk. (Helge Bertram) 1973-74; kunsthist. studier ved Kbh. Univ. 1973-75.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links