Faktaboks

Margrete Sørensen
Født
30. november 1949, København
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Margrete Sørensens udgangspunkt var en intuitiv forståelse for konstruktivismens muligheder og en diamentral modsat opfattelse af kunstbegrebet end tidens Unge Vilde. Hun er præget af sit tætte samarbejde med gruppen Ny abstraktion, af installationskunstensrumbevidsthed. Hun har fra begyndelsen søgt den primære sansning af værkerne i stedet for tolkning og aflæsning af diverse fortællinger. De tidligste installationer spillede bevidst på forholdet inde/ude. Det sås i den labyrintiske træstruktur, som i sommeren 1980 blev midlertidigt opstillet på Rådhuspladsen i København, og det sås i de tre spiraler, udført i henholdsvis metal, brædder og et åbent træskelet, som hun udstillede på Ny abstraktions udstilling på Charlottenborg i 1981.

Spiralformen viser S.' interesse for konstruktivismen og et af dens fornemste eksempler, Wladimir Tatlins Monument til 3. internationale (1919-20), men samtidig en helt personlig opfattelse af spiralen. Den fører ikke blot op mod kosmos som Tatlins, den fører også ind mod menneskets eget centrum. Arbejderne i begyndelsen af 1980erne lå i tydelig forlængelse af de tidlige værker. Karakteristisk er et spil mellem legemer og rum, hvorved opnås en illusionistisk virkning. Eksempelvis kan nævnes installationen Uden titel, 1984, som bestod af fire pyramidale opbygninger af blå glaserede kakler, anbragt på et kvadrat af ultramarin farvepulver. Pyramideformerne varierede i størrelser, således at den fjerneste virkede større end den nærmeste, et forhold som en projektørbelysning yderligere forstærkede. Her skete en udfordring af øjets optik og en inddragelse af beskuerens egen vurdering.

I 1980ernes midte blev gulvobjekterne delvis erstattet af vægobjekter og tegninger. S. anvender enkle materialer, f.eks. brædder, kork, plexiglas, karton, aluminium, glas. Hendes værker er saglige, nøgterne, men med et stort, ofte universielt tema indbygget. De handler om tid og rum, om kulturhistoriske associationer. Tendensen er gået mod at skabe perceptionsforstyrrende rumvirkninger på en flade, f.eks. de fem Parket, som udviser fascinerende rumvirkninger, opnået ved forskellene mellem ru og blankt træ, samt bemaling. S. søger at nedbryde grænserne mellem skulptur, arkitektur og billedkunst, hendes værker kan både betragtes som totalinstallationer og som enkeltværker af stor kompleksitet. Gentagelse af en figur, eller spejling af den, er karakteristisk, samt anvendelse af geometriske grundformer den Tatlinske spiral, cirkler og kvadrater. Hun ejer dog ikke konstruktivisternes krav om total nøjagtighed, værkerne viser nu og da en organisk vilkårlighed. S.' tegninger udgør en væsentlig del af hendes oeuvre. De tidlige er oftest stereometriske figurer, der til stadighed gengives under nye synsvinkler. Tegningerne er udført på millimeterpapir med en let farvelægning. Senere arbejder er stadigvæk simulation af rum, i hvilke arkitektoniske detaljer som døre, vægge og møbler indgår. Perspektivet er imidlertid ofte ulogisk, og impulsivt bemalede partier splitter logikken. Fra ca. 1990 er tegningerne blevet friere, bl.a. fordi milimeterpapiret forlades, men de indeholder stadig mere eller mindre definerede rum.

Genealogi

Sørensen, Margrete, *1949, billedhugger. *30.11.1949 i Kbh. Forældre: Ark. Holger Verner S. og Ingeborg Harder. ~15.11.1989 på Fr.berg med prof., billedh. Torben Niels Ebbesen, *10.7.1945 i Haderslev, søn af forretningsbest., senere manufakturhdl. Werner Niels E. og Rita Inge Hansen.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (Gottfred Eickhoff og Svend Wiig Hansen) 1968-75, st. sølvmed. 1971.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links