Faktaboks

Gudrun Steen-Andersen
Født
9. oktober 1950, Gentofte
Titel
Billedhugger
Virkested
Danmark

Biografi

Gudrun Steen-Andersens skulptur behandler menneskets eksistentielle vilkår, som de udtrykkes i arketyper, myter og drømme. Hun arbejder figurativt, og i den første større opgave, Myter om primitivitet (1984-87), udført til Moesgård Museum, fortolkes den positive og negative myte om stenaldermenneskers liv, og det urmenneskelige og oprindelsen i dyreriget understreges. Koblinger mellem menneske og dyr ses ligeledes i Kentaur (1990) og Fuglekvinden (1991), begge udført i nittede metalstrimler, som en konturering af hulrummet. På denne måde opleves både den ydre og den indre form og rumlighed gennem ophævelsen af den fysiske tyngde. I Mosefolket og Den sidste alder er S.-A. optaget af fysiske aldersforandringer. Skulpturen Vokseværk er en følsomt oplevet naturalistisk fremstilling af en ung dreng i tiden mellem barn og voksen. Som portrættør er det ligeledes den dybdegående iagttagelse af individuelle træk, der præger fremstillingerne.

Genealogi

Steen-Andersen, Gudrun, *1950, billedhugger. *9.10.1950 i Gent. Forældre: Civiling. Kai Thorkild S.-A. og maleren, bladtegner Ellen Anne Kathrine Gabriel Jensen. Ugift.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh. (Mogens Bøggild og Svend Wiig Hansen) 1970-74.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links