Faktaboks

Kurt Tegtmeier
Født
9. september 1950, Sundby
Titel
Billedhugger
Virkested
Danmark

Biografi

Kurt Tegtmeier har arbejdet med maleri, grafik og foto, men de sidste år kun som billedhugger. For ham er billedhuggerarbejde et budskab fra krop til krop, hvorimellem der ikke kan indskydes noget mellemled. Hans værker fra 1970erne og 1980erne kendetegnes af mangfoldige eksperimenter med form, materiale, overflade- og rumvirkning og en udvikling hen imod et abstrakt eller stærkt stiliseret skulpturelt udtryk, inspireret af f.eks. Kasper Heiberg. T. har vundet flere konkurrencer om offentlige udsmykninger, bl.a. til Thisted Rådhus og Ålborg Kaserner.

I dåbsværelset i Hurup Kirke har han ved hjælp af spejle og trælister, der er bemalet i stærke farver og opsat tæt på en hvid væg, skabt en lysende, glædesfyldt rumvirkning, som ikke blot understreger de forventninger og håb, der knytter sig til dåben, men også er en utraditionel fornyelse af den kirkelige rumudsmykning som type. T.s foretrukne materiale har været forskellige former for metal, men til bl.a. portvagten ved Ålborg Kaserner har han arbejdet i granit. Denne store skulpturs sorte farve, dens kantede og tungt sluttede form og delvist blankpolerede overflade viser hans evne til at integrere værk, rum og funktion.

Genealogi

Tegtmeier Jensen, Kurt, *1950, billedhugger. *9.9.1950 i Sundby, Stagstrup Sogn. Forældre: Arb.mand, senere specialarb. Peder Kristian J. og syerske Elise Tegtmeier Raaby. ~7.8.1977 i Vang med yogalærer Karen Jonna Overgaard, *15.7.1950 i Thisted, datter af husbestyrer Vikka O.

Uddannelse

Bygn.håndv. 1967-71; Byggetekn. Højsk. 1971-75; Kunstakad., ark.sk. 1973, 1981-82; som billedh. autodidakt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links