Faktaboks

Kasper Heiberg
Født
3. april 1928, Kongens Lyngby
Død
27. februar 1984, København
Titel
Billedhugger, maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Kasper Heiberg voksede op i et kulturradikalt københavnsk miljø, der ansporede ham til kompromisløs kamp for sine kunstneriske idealer. H. indledte sit kunstneriske virke som naturalistisk maler, men blev hurtigt engageret i et nonfigurativt maleri, baseret på farvernes indbyrdes forhold i billedrummet. Arbejdet med farven fortsatte som et ledemotiv i H.s maleri, og fra 1960erne også for hans skulptur, idet hans eksperimenter førte fra den malede flade mod skulpturens større konkretion. I 1958 fik H. et legatophold i Paris, og 1962-69 var han bosiddende i byen. Her blev han inspireret af bl.a. Le groupe de recherche d'art visuel, hvis arbejder han havde set på biennalen i 1963. Gruppen havde forsøgt at nedbryde de konventioner, der adskilte maleri og skulptur. For H. blev pariseropholdet indledningen til arbejdet med farvemodeller, hvor han førte farven fra maleriets flade ud i rummet som tråde eller i parallelt stillede plader, i hvilke han udforskede farvernes indbyrdes påvirkning. H. arbejdede med et minimum af masse den skulpturelle del skulle ingen volumen have, fordi formen var bestemt af farven, som for ham var det væsentlige.

Karakteristisk for H.s udsmykningsopgaver er det meget omhyggelige forarbejde og udformningen på stedets betingelser. De 2 første udsmykningsopgaver var Skjoldhøjkollegiet og Thisted Gymnasium af arkitekterne Friis & Moltke. I forbindelse med udsmykningen af Skjoldhøjkollegiet boede H. og Jytte Keller på kollegiet for at det billedkunstneriske skulle fremstå i en gennemlevet dialog med arkitekturen. Udsmykningen fordelte sig oprindeligt over 5 steder i byggeområdet, men i dag eksisterer kun de 3. De skulpturelle elementer fremtræder som varierede udtryk af de karakteristiske gavlformer: En portalform og 3 rektangler i røde og blå farver, der forholder sig til facaden, og en plads, hvor der ved farvens repetition dannes et helt rødt miljø. To steder i den oprindelige udformning var gavlenes skygger markeret i flisernes og væggenes farver, men de eksisterer ikke mere.

På Thisted Gymnasium består udsmykningen ligeledes af flere dele, fordelt i 3 gårde, men H. har arbejdet mere frit og ekspressivt med variationer over pyramidemotivet, med leddelte himmelstræbende portalformer, der giver associationer til forrevne skyformationer og farvede stålwirer, der knytter ude og inde sammen. Farverne, hvor det sidste lag ikke er helt dækkende, udtrykker vejrligets bestandigt skiftende karakter. I 1985 udførte H. et skulpturelt landskab i Høje Tåstrup med en plakatfigur i en bøjet skalform (nedtaget) og flisefigurer af stedets belægningsfliser, samt 22 jernbetonpullerter. H.s sidste udsmykning står foran Espergærde Bibliotek. Det er en tredelt skulptur med portalmotiver, hvor han gør brug af billedhenvisninger til menneske og dyr. Farverne er sort og hvid med henvisning til tryksværten på bøgernes hvide blade. H. afprøvede gennem sin frie, eksperimenterende og fordomsfrie holdning et bredt spektrum af skulpturens og farvernes muligheder. Som farveteoretiker udgav han efter flere års forskning bogen Den europæiske palet, der kom til at stå som et vægtigt bidrag til forståelsen af farven som selvstændig værdi.

Genealogi

Heiberg, Kasper Jakob, 1928-1984, billedhugger og maler. *3.4.1928 i Kgs. Lyngby, ?27.2.1984 i Kbh. Navneskifte fra Heiberg 17.3.1948. Forældre: Ark. Edvard Omsen H. og Ellen Margrethe Nielsen. ~22.12.1969 på Fr.berg med maleren, billedh. Jytte Mathilda Keller Johansen, *2.9.1942 i Århus, datter af konditor- og bagerm. Viggo Keller J. og Gerda Vilhelmine Schrøder, f. Jensen. Ægteskabet opl. 18.7.1973.

Uddannelse

P. Rostrup Bøyesens tegnesk. 1948-49; Kunstakad. Kbh. (Vilh. Lundstrøm, Will. Scharff og Elof Risebye) 1948-56.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links