Faktaboks

Henrik Voldmester
Født
29. maj 1946, Frederiksberg
Titel
Billedhugger
Virkested
Danmark

Biografi

Henrik Voldmester begyndte at hugge i sten, mens han gik på seminariet, men tog for alvor fat efter han havde bosat sig i Husby i 1979. Han har udført talrige granitskulpturer af fugle og dyr rundt om i landet. Han føler sig i slægt med stenhuggere fra romansk tid og udhugger sine skulpturer med mejsel. De har ru overflader og slebne detaljer, og V. arbejder meget med lysvirkninger. Stenens oprindelige form er afgørende, og dens omrids anes i det færdige arbejde. Undertiden ses barokke indfald som f.eks. En frø der har fået noget i øjet, som kan lede tanken hen på Kai Nielsen. V. giver gerne skulpturerne et symbolindhold, som har relation til deres placering, f.eks. stenen med vikingeskibet til Rolf Krake-skolen, som er et hovedværk. Den ene side viser et udhugget vikingeskib med dragehoved og vikinger på vej hjem fra Nordamerika. På den anden side ses en viking og inskriptionen "Den flyer ej ilden, som over den springer". Skabelsens port ved Struer Kirke symboliserer skabelsesøjeblikket, da der blev lys. Den har en lys side af rustfrit stål vendt mod øst og en mørk side af corten stål, vendt mod vest. Nogle sten adskiller sig fra de andre ved at anslå dystre toner, f.eks. Angstens dæmon, som er i slægt med gotiske kimærer.

Genealogi

Voldmester, Henrik Vilhelm Secher, *1946, billedhugger. *29.5.1946 på Fr.berg. Forældre: Dir. Mogens Thomas Secher Schmidt og direktionssekr. Gudrun Just Voldmester. ~1° 25.3.1970 i Birkerød med Birthe Grube Smith Larsen, *11.2.1941 i Vedde ved Munke Bjergby, datter af arb.mand Peter Coling Smith L. og Adelheid Helene Grube Nielsen. Ægteskabet opl. 2.5.1984. ~2° 30.5.1984 med maleren, grafikeren Gunver Henriksen, *31.12.1948 i Ålborg, †5.9.1993. ~3° 16.11.1996 i Ulfborg med lærer Berit Sørensen, *15.8.1945 i Søborggaard ved Gladsaxe, datter af anlægsgartner Helge Emil Johansen og Ayoe Jung-Jensen.

Uddannelse

Murersv. 1966; Kbh. Bygn.teknikum, bygn.ing. 1971; Nr. Nissum Sem., færdigudd. 1980; som kunstner autodidakt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links