Faktaboks

John Olsen
Født
25. maj 1938, Roskilde
Titel
Billedhugger, maler, tegner, grafiker
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

John Olsens projekt til biennalen i Venezia i 1995 samlede et produktivt livs hidtidige temaer og mange materialeformer. Bortset fra O.s forsøg på at få forskellige dyrs karakteristiske form og udtryk fremkaldt af stenen, hvilket især kendetegner hans tidlige arbejder, rummede den næsten installationsagtigt sammenhængende præsentation såvel skulpturer i træ som tegninger og træsnit. Endvidere store assemblager, hvor O. viste, hvad man kan finde ved skov og strand af dyreskeletter, mumificerede kadavere, tænder, sten, forsteninger, sneglehuse og muslingeskaller. Skønt musealt arrangeret i mandshøje glasskabe fremstod udstillingen ikke som samlinger, derimod som møder mellem objekter, påvirket af O.s sans for farvernes indbyrdes nuancer. Sigtet ud over det æstetisk-stoflige arbejde med materialerne har været at undersøge deres forvandling fra levende natur til f.eks. kalligrafisk enkle arrangementer af døde dyr, en formaning til mennesket om at huske sammenhængen i naturens cyklus, liv og død. O. har arbejdet i praktisk taget alle materialer med naturen som en bestandig inspirationskilde. Til de seneste arbejder hører tegninger, udført i sauna, hvor kul og kridt indgår forbindelse med sved og damp og resulterer i de såkaldte Svedetegninger i intense, rødbrune farver. Utrykte kilder: Stig Krabbe Barfoed: Gal. 11, DR TV 1994; Jørn Anker: Forvandlingens kunst, DR 16.1.1995.

Genealogi

Olsen, John, *1938, billedhugger, grafiker, maler og tegner. *25.5.1938 i Roskilde. Forældre: Slagter Carlo Harry Otto O. og Else Marie Pedersen. Samliv fra 1985 med væveren Hanne Skyum, *10.3.1961 i Bording, datter af møbelsnedker Svend S. og Lydia Mumm.

Uddannelse

Overglasurmaler, Den kgl. Porcelainsfabrik, 1959; Kunstakad. Kbh., billedhuggersk. (Mogens Bøggild) 1960-65, grafisk sk. (Holger J. Jensen) 1965- 67, guldmed. 1966.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links