Faktaboks

Elisabeth Trohnhjem
Født
19. april 1956, Heldum Sogn
Titel
Billedhugger, tegner
Virkested
Danmark

Biografi

Elisabeth Tronhjems kunstneriske arbejder har lige fra studieårene været præget af dynamik og beherskelse. Spændingen mellem det stringente og enkle på den ene side og det ekspressive, udtryksfulde på den anden, bearbejdes ofte i det enkelte værk. Andre gange har hun i de enkelte værker rendyrket et af aspekterne. Allerede i studietiden vakte T. opmærksomhed med modtagelsen af Den Neuhausenske Præmie for besvarelsen af opgaven: Kuben, Del og Helhed. Kuben kan opdeles i en lang række enkeltelementer, der i sig selv og i samspil med hinanden udgør selvstændige værker. På samme tid var T. imidlertid også optaget af at udføre ekspressive, naturalistiske figurer, portrætter og grupper af elskende og omfavnende par. Siddende Kvinde Sus fra 1986 hører til i denne kategori. Efter at have bosat sig i Italien er T.s arbejde med skulpturer blevet tilført nye aspekter. En vis selvvalgt isolation fra kunstlivet har givet mulighed for konsekvent fordybelse i det kunstneriske udtryk. Resultatet er blevet en række arbejder i træ, hvor værkerne antager karakter både af arkitektoniske strukturer og af organiske former. I de senere år har T. også udført en række gipsfigurer, hvor erfaringerne fra træskulpturerne er blevet videreudviklet med inddragelse af træk fra den klassiske og abstrakte skulptur.

Genealogi

Tronhjem, Anne Elisabeth, *1956, billedhugger og tegner. *19.4.1956 i Heldum Sogn. Forældre: Proprietær, hotelejer, senere kaptajn, skibsfører Niels Ib T. og Ketty Mosegaard Nielsen. Ugift.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh. (Willy Ørskov, Robert Jacobsen, Dan Sterup-Hansen og Bjørn Nørgaard) 1979- 88.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links