Faktaboks

Steffen Tast
Født
16. november 1951, Sønderborg
Titel
Billedhugger, grafiker
Nationalitet
Dansk
Virkested
Tyskland, Italien, Holland, Føroyar, Tunesien

Biografi

Steffen Tast begyndte at arbejde som maler og grafiker med studier af fuglemotiver og naturelementer. Omkring midten af 1980erne gjorde han sig fri af fladen for at bevæge sig i rummet med tredimensionelle værker. Det første af denne type arbejder var en Partikel-Pyramide, som han i 1986 udstillede i Århus sammen med gruppen Labyrint. Pyramiden bestod af pinde ophængt i snore. Karakteristisk for T. er hans anvendelse af materialer som skruer, glas, snore, avispapir, spånplader, pinde m.v. Med stor omhu og tålmodighed bygger han sine skulpturer. Gentagelsesprincippet ligger til grund for de fleste af hans værker. Oftest tegner disse konstruktioner geometriske former såsom spiraler, cirkler, pyramider m.v. T. har siden 1994 arbejdet en del med lys. Først som speciel belysning på skulpturerne, senere er lyset inddraget som en bestanddel af dem. I de senere år har kunstneren eksperimenteret med en ny teknik, farvefotokopier, som lægges mellem flere lag acrylplader. Desuden arbejder T. fortsat med grafikken, og efter en rejse til Tunesien i 1995 begyndte han i sine grafiske arbejder at inddrage elementer fra islamisk ornamentik.

Genealogi

Tast, Steffen, *1951, billedhugger og grafiker. *16.11.1951 i Sønderborg. Forældre: Sognepræst Johannes Christian Hansen T. og folkesk.lærer Helga Margrethe Jørgensen. Ugift.

Uddannelse

Grafisk Sk., Århus (Lars Munthe og Peter de Vroom) 1980-83; Aarhus Kunstakad. (Inge Rasmussen) 1985-86; som billedh. autodidakt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links