Faktaboks

Arne Haugen Sørensen
Født
27. april 1932, København
Titel
Maler, grafiker
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Arne Haugen Sørensens kunstneriske start fandt sted i Paris i 1950erne, hvor han begyndte som grafiker. Fra de tidligste religiøse og sociale motiver bevægede han sig i slutningen af 50erne frem mod et abstraherende, ekspressivt udtryk. Tonen var dyster, præget af efterkrigstidens syn. I 1957 slog H.S. sig fast ned i Frankrig. Et længere ophold 1962-63 på bl.a. Mallorca blev forløsende for H.S.s beskæftigelse med maleriet. Væsentlig var oplevelsen af det stærke lys, farverne og tillige de visuelle indtryk af den rige, undersøiske verden, han udforskede som dykker.

H.S.s første betydelige malerier er tilsyneladende abstrakte, men rummer dog en skjult verden af dyriske væsner og figurer, der i de følgende år i stigende grad trådte frem på hans lærreder. I begyndelsen af 1960erne fandt H.S. det bl.a. inspirerende at arbejde i det internationale kunstnermiljø, der udvikledes i det gamle grafiske værksted Clot et George, som Peter Bramsen havde overtaget. Her arbejdede bl.a. Asger Jorn, Echaurren Matta og Antonio Saura. H.S. stiftede endvidere gennem reproduktioner bekendtskab med værker af den afdøde maler Arshile Gorky, som han følte sig beslægtet med. Tilsvarende så han på Francis Bacon. Der var i øvrigt i disse og de følgende år et kunstnerisk slægtskab imellem ham og broderen, billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen.

Da H.S. i 1967 flyttede tilbage til Danmark, havde han udviklet et meget personligt billedsprog, et fantaserende, figurativt maleri, der i stærke, ofte provokerende, farver giver en spiddende, ironisk skildring af menneskets dyriske drifter og tilværelsens absurditet. Billedrummet er befolket af animerede væsner og figurer, der kravler, klatrer eller svæver. Til dels inspireret af de landskabelige omgivelser i Odsherred tog H.S. i midten af 70erne fat på en ny motivverden, som kan karakteriseres med titlen Pastorale med indbyggede katastrofer. Tematisk handler mange af disse malerier om rovdyret, der i eventyrlige omgivelser forfølger eller overfalder det kvindelige offer. Billederne bevæger sig i det psykologiske, erotiske spændingsfelt, men indeholder tillige mange andre tolkningslag. På foruroligende måde søger de i et dualistisk spil at afdække beskuerens skjulte instinkter.

Med anvendelsen af de nye akrylfarver har H.S. udviklet en laserende teknik, som han benytter i en perlemorsagtig, lysende kolorit, der ofte kontrasteres af sorte eller dybe farvetoner. Karakteristisk for H.S.s arbejdsform er de talrige overmalinger, der lag på lag ændrer billedets indhold. Efter H.S. i 1981 flyttede til Spanien, har hans maleri forandret sig på flere områder. Den tidligere langstrakte arbejdsproces blev i en række billeder, udstillet på Biennalen i 1986, afløst af en trang til at lade billederne stå i en primær tilstand, hvor en ekstrem enkelthed præger de stort anlagte lærreder. Blotlæggelsen af arbejdsprocessen blev en del af billedets budskab. Samtidig prægedes billederne af en større alvor, smerte og tyngde, som synes farvet af indtrykkene fra spansk kunst og natur.

H.S. har, på tværs af tidens skiftende kunstretninger, fastholdt den dramatiske handling som udgangspunkt for et fabulerende, figurativt maleri af yderst personlig karakter. Uanset om H.S.s figurer forholder sig til de klassiske myter, de bibelske beretninger eller slet og ret er vokset frem på lærredet, har temaet for hans kunst fra starten grundlæggende været den eksistentielle kamp og den evige spænding mellem de modsætninger, der er forenet i den menneskelige natur. Parallelt med maleriet har H.S. bearbejdet sine motiver i mange andre teknikker. Han har således en stor grafisk produktion, har malet akvarel, arbejdet med mosaik, glas, keramik, porcelæn og fresko.

Genealogi

Haugen Sørensen, Arne, *1932, maler og grafiker. *27.4.1932 i Kbh. Forældre: Maskinarb. og montør, senere fabrikant Leo Haugen S. og Dagny Amanda Mårtenson. ~1° 3.12.1959 i Kbh. med maleren Grethe Madsen ( se Sørensen, Grethe). Ægteskabet opl.1967. Samliv fra august 1967 og ~2° 23.6.1979 i Højby, Sjæll. med fotograf Dorthe Steenbuch Krabbe, *2.2.1947 i Nyk. S., datter af købmand Olaf K. og sygeplejerske Kirsten Dahl Nielsen.

Uddannelse

Autodidakt, bortset fra kortvarige studier i radering hos Stanley William Hayter og Johnny Friedländer og i litografi på École des Beaux- Arts, Paris 1951.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links