Det centrale Vesterø Havn med færge-, fiskeri- og lystbådehavn mod nordvest, 2016. Med flere daglige færgeforbindelser til Frederikshavn er byen porten til resten af landet.

.

Byen Vesterø Havn med 373 indbyggere ligger 7 km nordvest for Byrum og har et areal på 154 ha. Den er beliggende på en kyststrækning, der nyder en vis beskyttelse takket være fladvand og rev. En gravet rende forbinder den 3,5 m dybe havn med dybere vand. Bag havnen hæver det flade terræn sig en smule og giver udsigt over havet og de fine sandstrande på begge sider af havnen.

Med anlæggelsen af havnen i 1872 blev der etableret en regelmæssig forbindelse til Frederikshavn og det danske jernbanenet.

Byen voksede mod sydøst med et parcelhuskvarter i tilknytning til færgeruten og fiskeriet, som efterhånden blev afløst af turismen og dens servicevirksomheder. Havnen blev senere udvidet med et yderbassin til færgerne, mens inderbassinet benyttes af lystbåde og nogle fiskerbåde. I det oprindelige Vesterø blev der kun en mindre bebyggelse tilbage.

Bebyggelsen langs landevejen har et harmonisk præg med hvid- og gulkalkede huse med røde tegltage. Et bælte af sommerhuse strækker sig 3 km mod syd til områdets kirke. Et andet sommerhusområde ligger øst for havnen og langt ind i klitplantagen. Der er ingen tydelig grænse mellem bebyggelse og åbent land.

Betydning af bynavnet Vesterø Havn

Navnet Vesterø kendes tilbage fra 1457, hvor formen Westræøø optræder. I senere kilder findes former som Vesterø (1486), Westerøø (1493) og Vestherøø (1503). Navnet er sammensat af retningsangivelsen vestre og substantivet ø, og det sigter således til byens beliggenhed ved Læsøs vestkyst. Vesterø har siden middelalderen betegnet bebyggelsen omkring Vesterø Kirke og Læsøs vestligste sogn. I yngre tid har navnet Vesterø Havn (skrevet på denne måde i 1887) betegnet bebyggelsen omkring havnen ved øens nordvestre kant.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Læsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links