Befolkningsudviklingen i Vesterø Havn 1921-2016.

.

Oprindelig var hovedparten af befolkningen i Vesterø Sogn bosiddende omkring Vesterø Kirke, der blev opført ca. 1250. I 1682 var der 18 gårde og 88 huse i sognet, og nordvest for kirken lå der en landingsplads for skibsforbindelse til Sæby. Vesterø Havn, som oprindelig hed Lundbæk, blev anlagt i 1872 omkring landingspladsen 3 km nordøst for kirken. Dette satte sammen med anlæggelsen af Østerby Havn i 1905 gang i erhvervsfiskeriet, og der blev etableret skibs- og færgeforbindelse fra Vesterø Havn til Frederikshavn. Ved hovedvejen og omkring havnen voksede en bebyggelse frem, og sognets befolkningsudvikling fandt sted i den nye havneby med skole, lodseri, toldsted og kirke samt handels- og industrivirksomheder.

Fiskeriets tilbagegang satte sit præg på Vesterø Havns indbyggertal, som faldt kraftigt fra ca. 1976 og frem, mens antallet af turister voksede.

Videre læsning

Læs mere om Vesterø Havn

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie

Eksterne links