sf N
.
Oversigtsfoto sf SV
.
nordlige del sf N
.

Faktaboks

Kommune
Lemvig Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20019
Sted- og lokalitetsnummer
180908-254
Anlæg
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Volden omfatter matr.nr.7s, 7t, 33f, 33i, 33k, 33n af Ramme hovedgård, Ramme sogn. VOLDEN PÅ VOLDER MARK Ramme hovedgård, matr.nr.7s: Den syd for vejen bevarede del af volden på Volder mark er beliggende i skellet mellem matr.nr.7s, 33n, 33i og 33f, alle af Ramme hovedgård. Volden består af en indtil 2 m høj jordvold, der er ca. 460 m lang, og mellem 4 og 7,5 m bred. Volden er græsklædt med enkelte buske og træer. Ramme hovedgård, matr.nr.7t: Den nord for vejen bevarede del af volden i Volder mark består af en ca. 220 m lang vold, der er ca. 8 m bred, og som hæver sig ca. 2 m over det omgivende terræn. Volden danner skel mellem matr.nr.33k og 7t, begge af Ramme hovedgård. Ved voldens nordlige ende er opstillet FM-sten. Volden er græsklædt med enkelte buske. Ramme hovedgård, matr.nr.33f: Den på matr.nr.33f af Ramme hovedgård beliggende del af volden i Volder mark ligger i skellet til matr.nr.7s af samme ejerlav. Volden er ca. 130 m lang, godt 4 m bred, og hæver sig ca. 1 m over det omgivende terræn. Ramme hovedgård, matr.nr.33i: Den på matr.nr.33i af Ramme hovedgård beliggende del af volden i Volder mark ligger i skellet til matr.nr.7s af samme ejerlav. Volden er ca. 270 m lang, ca. 7,5 m bred og hæver sig ca. 2 m over det omgivende terræn. Volden er græsklædt med enkelte buske. Ramme hovedgård, matr.nr.33k: Den nord for vejen bevarede del af volden i Volder mark består af en ca. 220 m lang vold, der er ca. 8 m bred, og som hæver sig ca. 2 m over det omgivende terræn. Volden danner skel mellem matr.nr.33k og 7t, begge af Ramme hovedgård. Ved voldens nordlige ende er opstillet FM-sten. Volden er græsklædt med enkelte buske. Ramme hovedgård, matr.nr.33n: Den på matr.nr.33n af Ramme hovedgård beliggende del af volden ligger i skellet til matr.nr.7s og er ca. 60 m lang og ca. 5 m bred og hæver sig godt 1 meter over det omgivende terræn. Volden er græsklædt med enkelte buske. Fredningsgrænsen forløber langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke, fjernes, udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterForsvarsvold
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links