Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
0814105
Sted- og lokalitetsnummer
100205-130
Anlæg
Forsvarsvold, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/1 1911 Voldene i Allerup bakker. "Voldene" eller "volden", også kaldet "skydegraven" på Skan- sebakkken i Allerup bakker består af et indtil 3 f. og 9 t. høj volddrag med indenfor liggende grav, der danner en ure- gelmæssig ring, som følger bakkekronen undtagen på den syd- vestlige side. Det af volddraget omsluttende terræn har en længde af ca. 600 f. i nord-syd og en bredde af ca. 500 f. Det er smallest mod nord, men breder sig mod syd. Ved det sydøstlige hjørne og midt på østsiden er volden gennembrudt i nyere tid af hensyn til et vejanlæg ind omkring pladsen. Næsten overalt har bakken stejle skrænter, kun midt på vest- siden er jævn skråning ud mod det udenfor liggende terræn. Den oprindelige adgang må antages at have været her. Såvel bakkens overflade som skråningerne er beplantede af den nu- værende ejer. Matr.nr. 48 da: I skellet til Allerup by, matr.nr. 48 cæ

Undersøgelseshistorie

1907
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Museal besigtigelse - Vendsyssel Historiske MuseumVoldene umulige af overskue grundet tæt skov, ligeså de topografiske forhold. Stor oplevelse at færdes i uvejsom skov med et rigt dyreliv og langt fra alfarvej.
2006
Diverse sagsbehandling - Vendsyssel Historiske Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumTilflugtsanlægget Voldene i Allerup Bakker. bevokset med bøgetræer.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumVoldene. Bøgetræsbevokset voldanlæg i Stagsted Skov.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumBøgebevokset borganlæg i Stagsted Skov.
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum"Voldene". Forsvarsvold i Allerup Bakker. Bevokset med gamle bøgetræer.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links