sydlige del af diget set fra NØ
.
nordlige del set fra syd
.
set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250456
Sted- og lokalitetsnummer
180113-96
Anlæg
Forsvarsvold, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.); Ildsted, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Barde Dige", gammel forsvarsvold, 3,4 - 4,9 m bred ved foden, 1,0 x 1,5 m bred ovenpå, 0,80 - 1,5 m høj, 636 m lang, forløber fra 3 m fra Abildå 172 m mod nordøst, derefter 464 m mod NNØ indtil 3 m fra Vorgod å. Af moderne gen- nembrydninger findes en vej midt på, en grøft 15 m fra sydvestenden; ellers uskadt. De nordligste 23 m er der udyrket vest for diget, og her ses en tydelig voldgrav, ca. 2 m bred, ca. 0,30 - 0,70 m dyb. Ovenpå diget er et granhegn; i ager, men ikke pløjet nær på noget sted. Matr.nr. 4a: "Barde Dige" i skel til matr.nr. 3a, Barde. NMI: Langs østsiden er ved pløjning fundet mange ildsteder.

Undersøgelseshistorie

1950
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Barde dige", som fritekst, dog idag ca. 7 m. fra Abildå og 4 m. fra Vorgod Å, grusvejen der bryder igennem midt på har skabt en åbning på ca. 3 m., hvor det sydlige voldsnit er delvist tilgroet, granhegnet på diget er over 35 år gl., i ager. Bevoksning: 1991: Græs og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links