4581 volde og grave i NV. Set fra VSV.
.
4569 det andet af to formidlingsskilte ca. 50 m N for fortidsmindet. Set fra NNV.
.
4568 det ene af to formidlingsskilte ca. 50 m N for fortidsmindet. Set fra NNV.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
423093
Sted- og lokalitetsnummer
050507-230
Anlæg
Forsvarsvold, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Den mystiske tilflugtsborg på toppen af Timmesøbjerg tæt ved Møns Klint har gennem flere år tiltrukket sig arkæologernes interesse. På toppen af borgen står man 113 meter over havets overflade, hvor der er fundet spor fra bronzealderen og jernalderen. I dag er bebyggelsen væk, og borgen ligger langt inde i skoven, men endnu kan man fornemme det imponerende forsvarsanlæg med stejle sider og voldgrave.

Original fredningstekst

Tingl.: Overfredningsnævnets kendelse 28.4.82 Dobbelt voldgrav på N-Siden af Timmesøbjerg. Bevokset i skov. På begge sider af overkørsel nordvestligst på bjerget fin- des en dobbelt voldgrav, der dækker en snes meter i bredden. Voldgraven når omtrent et halvt hundrede meter til begge sider mod Ø og V og fortsætter som terasser N om bjerget mod Ø.

Undersøgelseshistorie

1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDobbelt Voldgrav paa Nordsiden af Timmesøbjerg. Bevokset i SKov. Paa begge Sider af en Overkørsel nordvestligst paa Bjerget findes en dobbelt Voldgrav, der dækker en Snes Meter i Bredden. Voldgraven naar omtrent et halvt hundrede Meter til begge Sider mod Øst og Vest og fortsætter som Terrasser Nord om Bjerget mod Øst. [Jvf. j.nr. 328/46].
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2012
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links