Frederik VI's Minde ligger på Slotsholmen 4, Slotsbanken i Skanderborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Frederik 6.s Minde blev opstillet på Skanderborg Slotsbanke i 1845.

Frederik 6. (1768-1839) var i sine unge år en populær konge, da han bl.a. var med til at indføre landboreformerne og de rådgivende stænderforsamlinger. Frihedsstøtten i København var allerede blevet rejst i 1792, men jyderne ville have deres egen mindesten over den populære konge. Året efter kongens død blev der derfor nedsat en kommission bestående af fremtrædende jyske mænd, og Skanderborg var repræsenteret ved både byfoged Blichfeldt og oberst Rosenberg. En placering på enten Himmelbjerget eller Skanderborg Slotsbanke blev diskuteret, og til sidst blev man enige om Slotsbanken.

Slotsbanken lå på dette tidspunkt uopdyrket, og med store huller efter opgravning af sten- og murrester fra det nedrevne Skanderborg Slot, så området blev planeret med et par meter jord. Tegningen til mindet blev bestilt hos professor G.F. Hetsch fra Kunstakademiet, og busten var modelleret af Bertel Thorvaldsen.

Bygmester Frederik Møller, som havde stået for oprydningen af Slotsbanken, gik nu i gang med at finde en passende sten. Den blev fundet i Tinning Skov ved Frijsenborg, og den estimerede 18.000 kg. tunge sten, skulle nu transporteres de ca. 40 km. til Skanderborg. Det tog syv dage at få flyttet stenen fra skoven og op på landevejen, og yderligere seks dage at få den hele vejen til Skanderborg. På vej over Borum Bro brød broen sammen under vægten, og på vej ned ad Ladegårdsbakken gik der ild i blokvognens hjul. Efter ankomst til Skanderborg kunne man endelig få stenen tilhugget, og man fik salmedigteren B.S. Ingemann til at skrive inskriptionerne.

Beskrivelse

Mindestøtten er placeret på toppen af Slotsbanken i Skanderborg imellem Lillesø og Skanderborg Sø. Skanderborg Slotskirke ligger sydøst for mindesmærket, og for foden af Slotsbanken ligger de tilhørende kirkegårde.

Mindesmærket er placeret på en plint af granitsten, der kantes af et sort, forsiret værn af støbejern. Under støtten er yderligere granit plinte, der aftrappes i størrelse. Herpå hviler støtten, der er udformet som en let indad skrående firkantet pille med en sokkel af granit med årstallet 1845 påsat. Pillen har øverst en let udkragning, hvorpå der er placeret en hvid buste af Frederik VI kronet med en sejrskrans. Under udkragningen løber påskriften SIETTE FREDERIK, KIÆRLIGT MINDES, FOLKET OPREISTE, HANS BAUTASTEEN hele vejen rundt. På hver side af pillen er indfældet et hvidt relief afspejlende hver sin engel, og herunder er der en indrammet påskrift. Påskrifterne lyder: Gud og retfærd stod i hans skiold om kiærligt retsind taler hans gierning, Frihedsenglen stod for hans blik og brudt blev aaget lænkerne knustes, Aandspuluner reiste hans hannd og aandsbedrifter lyste fra norden, Folkeaanden kongen gav røst hans eftermæle lever med folket.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til mindesmærkets placering øverst på Slotsbanken på tangen mellem Skanderborg Sø og Lillesø, hvor det markerer toppen af banken og er synligt fra søerne og fra vejen. Hertil kommer den nære tilknytning til kirken og kirkegården, hvor mindesmærket udgør et pejlemærke i centrum af anlægget.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig dels til folkets ønske om at minde den folkekære konge Frederik VI dels til mindesmærkets ophavsmænd arkitekten G.F. Hetsch (1788-1864), der var en af senklassicismens ledende skikkelser samt billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Valget af to af datidens ledende skikkelser indenfor arkitekturen og billedkunsten vidner om vigtigheden af mindesmærket og styrken af kræfterne bag beslutningen om opførelsen.

Arkitektonisk værdi

Mindesmærkets arkitektoniske værdi knytter sig til den klare, sluttede, geometriske og velproportionerede form, hvis orientering kun tegnes af busten, der skuer ud over Skanderborg Sø. Mindesmærket fremtræder solidt, men samtidig delikat ved de udhugne rammer omkring påskrifterne, de påsatte bogstaver samt ved sammenstillingen af granitpillen og de hvide indlagte relieffer. Støbejernshegnet sørger for at holde beskueren på behørig afstand og opretholder dermed en distance, der i samspil med støttens placering på toppen af Slotsbanken med kirken som nabo og kirkegårdene forneden af banken afkræver andægtighed.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links