Den bygningsfredede og ganske anseelige præstegård beliggende umiddelbart op til Sjelle Kirke udgjorde tidligere et firlænget hele af kraftigt, righoldigt bindingsværk fra 1700-tallet, tjæret og med muret rødkalket tavl. Heraf er kun vestlængen med den tidligere forpagterbolig bevaret. Denne slutter sig til det fritliggende stuehus på 13 vinduesfag, der står pudset og okkergult kalket, og som efter en brand i 1853 blev fornyet i grundmur af Frederik Christian Begtrup. Midten markeres af en halvrund kvist i stråtaget over den eneste bevarede af de oprindelig tre indgange mod det stenpikkede gårdsrum. De fire skorstenspiber, der er vidnesbyrd om præstegårdens daværende status i landsbysamfundet, knejser stadig.

Videre læsning

Læs mere om Præstegårde i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde