Den snoede, hvide trappe fører op til hovedindgangen for det antroposofiske kulturhus Audonicon i Skanderborg. Forstander og steinerlærer Holger Mellerup var initiativtager og hovedarkitekt til bygningsværket, som blev indviet i 1983. Rudolf Steiners filosofi, antroposofien, dikterer bl.a. de runde organiske former, det høje loft, de store runde vinduer og brugen af farvet glasmosaik. Den opsigtsvækkende bygning har fået mange sjove kaldenavne som »Sneuglen«, »Kejser Mings Palads«, »Bygningen med Mumihatten« og »Nordens Hvide Svane«.
.

Skanderborg Provsti i Aarhus Stift består af 25 sogne. 82,6 % af kommunens indbyggere er medlemmer af folkekirken, hvilket er noget højere end landsgennemsnittet på 74,7 % (jan. 2019).

Kirkelivet i kommunen har dog været karakteristisk ved sin mangel på åndelige vækkelser, og i præstelige indberetninger til Kirkelig Haandbog (1923‑67) beskrives kirkelivet som »jævnt ringe«. Dette kan begrundes med påvirkningen fra Lars Bjørnbaks landboskole i Viby. Bjørnbak virkede i ikkegrundtvigiansk ånd med vægten lagt på det rent oplysende og direkte opdragende. Han ledede skolen fra oprettelsen i 1857 til sin død i 1878 og kom i alvorlig strid med Jens Nørregaards højskole i Testrup (oprettet 1866), der også hentede sine elever fra Skanderborgegnen. Denne strid afspejles i den lokale konflikt om ikkedøbtes brug af fadervor i 1901, hvor pastor C.R. Berggreen i Skanderborg prædikede, at ikke døbte skulle nægtes ret til at bruge denne bøn. Han blev kraftigt imødegået af den senere så kendte ernæringsekspert og læge på Skanderborg Amtssygehus Mikkel Hindhede, der forsvarede den enkeltes private mulighed for at udøve den kristne tro, som denne ønskede.

I Ry var der et aktivt grundtvigiansk miljø, der i 1883 byggede forsamlingshus med hjælp fra Andreas Bentsen og hans elever fra håndværkerskolen i Vallekilde i Odsherred (skolen, der blev nedlagt i 1919, var tilknyttet Vallekilde Højskole). I 1892 åbnedes Ry Højskole, der fortsat drives som en almen grundtvigiansk højskole.

Indre Mission var heller ikke særlig udbredt. I Skanderborg blev der i år 1900 bygget et missionshus med midler indsamlet via de indremissionske sommermøder, som blev holdt ved Christian 4.s eg i Skanderborg Dyrehave. Den indremissionske præst Anders Chr. C. Overgaard, der var hjælpepræst i Veng i årene 1892‑1905, fik stor betydning for Indre Missions udbredelse lokalt. Han arbejdede også for at få opført missionshusene i Veng, Svejstrup og Ry. Der findes ingen frikirker i kommunen.

Ved Gammel Rye ligger det katolske lejrcenter Ømborgen, der har tjent som lejrophold for Danmarks Unge Katolikker siden 1948. I dag kan det lejes som kursus- og konferencecenter. Grunden blev foræret til unge katolikker i Horsens, og bygningerne er tegnet af frivillige fra Danmarks Unge Katolikker.

Steinerpædagogikken i Skanderborg

Den antroposofiske pædagogik, inspireret af filosoffen Rudolf Steiner, har etableret sig stærkt i kommunen siden ca. 1979, hvor en gruppe af lærere og pædagoger m.m. fra det antroposofiske miljø i Aarhus tog initiativ til at oprette en toårig læreruddannelse i det tidligere hovedhus på gården Mallinggård i Skanderborg. Behovet for at tilbyde undervisning til de seminariestuderendes egne børn og for en øvelsesskole førte i 1981 til oprettelsen af Rudolf Steiner-skolen i Skanderborg i lokaler samme sted. I 1983 kunne Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik indvie kulturhuset Audonicon. Den hvide runde bygning huser i dag bl.a. deltidslæreruddannelse og et pædagogisk grundkursus samt et bogsalg. Ved siden af skolen i Skanderborg ligger Rudolf Steiner-institutionen Børnehuset Babuska. I Ry ligger Rudolf Steiner-børnehaven Ellemosen.

I Herskind nordøst for Galten blev Hertha Levefællesskab indviet i 1996. Visionen var at skabe rum til at lade voksne udviklingshæmmede bo i fællesskab med såkaldt almindelige mennesker. Levefællesskabet, der rummer ca. 150 beboere, er baseret på Rudolf Steiners menneskesyn.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund