Faktaboks

Andreas Bentsen
Født
9. marts 1839, Kvanløse
Død
17. maj 1914, Vallekilde
Virkested
Danmark
.

Biografi

Andreas Bentsen fik sin interesse for bygningskunstens historiske dimension, mens han i 1858 arbejdede hos en møllebygger i Roskilde. Gennem Ernst Trier, som havde været hans lærer på Blågård, knyttedes B. senere til Vallekilde, hvor Trier nu var forstander. Oprettelsen af en håndværkerskole som en særlig afdeling af højskolen blev afgørende for B. Her uddannede han mange dygtige håndværkere, og flere benyttede han ved opførelsen af adskillige af de i alt 11 valgmenighedskirker, han senere leverede tegninger til. B.s første opgave som kirkebygger blev Betlehemskirken i Ubberup nær Vallekilde, hvis grundplan han genbrugte i andre projekter. En apsis var føjet direkte til det rektangulære skib i øst, og ved udeladelse af et kor skabtes der hermed direkte kontakt mellem præst og menighed. B. benyttede også en anden karakteristisk plantype flere gange, centralkirkebygningen med ottekantet grundplan. Den passede godt til grundtvigianernes behov for ét fælles, stort rum, der kunne forene præst og menighed om dåb og nadver. Det gav samtidig B. lejlighed til vise sin særlige interesse for tømmerkonstruktioner med taget båret af træsøjler, f.eks. i Balle og Lemvig. Inspirationen hertil må vel bl. a. søges i B.s studier af Ringebu og Borgund stavkirker under Norgesrejsen 1873. Afhængigheden af den Herholdtske retning inden for historicismen er i øvrigt mærkbar. B.s kirker fremstår i en noget tør romansk stil, i det ydre præget af røde maskinsten og tagdækning med skifer. Interessen for tømmerkonstruktioner, dels med brug af enkelte gitterfag af træ, dels med halvcirkelbuer af sammennaglede brædder, ses også i B.s gymnastikhuse, øvelseshuse, som han kaldte dem. De blev opført til højskolerne. Samarbejdet med Martin Nyrop om øvelseshuset i Vallekilde kom herefter til at påvirke B.s stil.

Genealogi

Bentsen, Andreas Peter, 1839-1914, bygmester. *9.3.1839 i Kvanløse, ?17.5.1914 i Vallekilde, begr. smst. Døbt Bentzen. Forældre: Lærer Georg Philip Bentzen og Ane Kirstine Jensdatter. ~1° 1.5.1874 i Ubberup med Emilie Sophie Frederikke Lavigne, *1.5.1851 i Lynge ved Sorø, ?23.5.1888 i Vallekilde, datter af lærer Otto Christian L. og Johanne Caroline Louise Grubb. ~2° 29.4.1890 i Ubberup med Hanne Lavigne, *23.10.1852 i Lynge, ?22.10.1911 i Vallekilde, søster til forrige hustru.

Uddannelse

I lære hos tømrer Kruse på Krabbeslund 1857; svend 1867; Blågårds Sem. 1861-64.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links