Adelgade i Skanderborg er byens centrale handelsgade.
.
Kulturhuset Skanderborg.
.
Ejendommene på Nørregade langs vestsiden af Skanderborg Sø ligger med en smuk udsigt ud over vandet og den østlige del af byen. Den hvidkalkede kirke med det røde tegltag og grønne kobberspir i baggrunden er Skanderup Kirke.
.

Skanderborg har en befolkning på 19.185 og et areal på 10,9 km2. Byen ligger 22 km sydvest for Aarhus ved nordbredden af Skanderborg Sø og omgivet af Det Midtjyske Søhøjlands moræneplateau, tunnel- og smeltevandsdale, ofte med stejle, skovklædte skråninger. Skanderborg Sø afvandes mod vest af Tåning Å til Mossø, der gennemstrømmes af Gudenå. Nord for byen løber Illerup Å ligeledes mod vest til Mossø i en 500 m bred tunneldal, der også rummer Stilling Sø.

Byområdet falder i tre omtrent lige store dele. Den ældste med bycenteret ligger på en halvø mellem en stor vig af søen og et lavtliggende område med Lillesø og flere endnu mindre søer, der adskiller byen fra Dyrehaven med festivalpladsen. Til denne bydel hører de højereliggende parcelhusområder omkring jernbanestationen, bl.a. Skanderborg Bakker, og den vestlige forstad Vrold.

Den anden og nyere bydel ligger øst for vigen på en bred skråning, der når op i 80 m’s højde. Dens hovedakse er Højvangen, og den består af et erhvervskvarter, stokhusbebyggelsen Grønnedalsparken, et stort parcelhuskvarter og en gruppe offentlige institutioner, bl.a. flerformålsbyggeriet Skanderborg Fælled fra 2016.

Den tredje bydel, yderligere 2 km mod nordøst ved vestenden af Stilling Sø, er den tidligere stationsby Stilling med villabyen Gram og et erhvervskvarter. Fysisk knyttes Stilling nu til Skanderborg med boligbyggeriet Anebjerg, og dens befolkning er siden 2011 talt sammen med Skanderborgs. Byens vækst har således i første omgang fremkaldt en meget spredt bebyggelse, som dog nu synes at samles igen. De mange pendlere, som især rejser til Aarhus, kan benytte jernbanen, den gamle hovedvej og Østjyske Motorvej, der løber vest og nord om byen.

Betydningen af bynavnet Skanderborg

Den ældst kendte kilde til navnet Skanderborg er fra 1200-tallet, hvor formen Skanthorpburg optræder. I senere belæg findes former som Scandelburgh (1320), Schanderborg (*1420) og Skandellborig (1544‑45). Navnet er sammensat af landsbynavnet Skanderup, som i købstadsnavnet nedslides til *Skander-. Former svarende til *Skandel- skyldes en velkendt, sporadisk vekslen mellem r og l i ældre dansk. Efterleddet er det gammeldanske substantiv burgh, der betyder »borg«. Navnet betyder således »borgen ved Skanderup«.

Mere om bynavne i kommunen

Det centrale Skanderborg, 2019. Kortudsnittet viser byområdet på halvøen mellem den lille og den store sø. Ved den gamle hovedvej mod nord ses den fra litteraturen så berømte jernbanestation, og på en banke lidt sydligere Skanderup gamle kirke. Ved søbredden ligger Kulturhuset. Borgergade bag Skanderborg Gl. Rådhus rummer byens ældste huse, men Adelgade er hovedstrøget med fleretagers karrébebyggelse og detailhandel, bl.a. butikscenteret Bloms Butikker. Denne oprindelige gennemfartsvej fortsætter mod syd til Slotsholmen og Dyrehaven. Bymidten er i de seneste år fortættet med nye boliger, fx ved Lillesø. Landsbyen Sølund, der ligger langs Sølundsvej, er en stor institution for voksne med nedsat funktionsevne.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer