Lyngbakkerne ved Gammel Rye.
.

Johan Jacob Bruun lavede i 1755 dette prospekt af Rye til værket Novus Atlas Daniæ (1761‑64). Midt i byen troner kirken, Sankt Sørens Kirke, der var en valfartskirke.

.

Gammel Rye ligger 33 km vestsydvest for Aarhus og 4 km sydvest for stationsbyen Ry. Byen har en befolkning på 1.561 og et areal på 0,9 km2. Den gamle landsby er anlagt på en skråning mellem 50‑110 m.o.h. med endnu højere bakker i Rye Sønderskov mod vest og et hedeområde mod øst. Denne bydel rummer middelalderkirken Sankt Sørens Kirke med et stort, fritstående tårn fra 1912, butik, skole og nogle få andre institutioner; kroen brændte i 2018.

Siden 2. Verdenskrig er Gammel Rye blevet en boligby, og dens befolkning er tredoblet. Hovedgaden Ryesgade fører ned til den sydlige bydel, der ligger ca. 50 m.o.h. Den består mest af parcelhuse fra 1970’erne, suppleret med helt nyt byggeri og et lokalt kraftvarmeanlæg med varmepumpe og solfangere. Et plantagebælte skiller byen fra Salten Å, der netop her løber fra Salten Langsø og ud i Gudenå. Nord for Gammel Rye ligger Rye Nørreskov med Himmelbjerget.

Betydning af bynavnet Gammel Rye

Den ældst kendte kilde til navnet Ry er fra ca. år 1400, hvor formen Rythe optræder. I senere belæg findes former som Rydh (1486), Rye (1688) og Ry Jernbanestation (1879). Navnet består af et gammeldansk substantiv med formen *rȳthi eller *rȳtha, som svarer til det jyske dialektord ryde med betydningen »engdrag med buske, ung (lille) skov«. Den oprindelige navnebærer er sognebyen Gammel Rye, mens stationsbyen har overtaget navnet Ry.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byer