I den lavtliggende Låsby ligger Låsby Søpark, hvor opsamlingen af regnvand er blevet til et rekreativt område for borgerne.
.

Låsby har en befolkning på 2.018 og et areal på 1,5 km2. Den ligger 25 km vest for Aarhus og nord for Det Midtjyske Søhøjland. Klankballe Høj vest for byen når 120 m, og herfra falder terrænet jævnt mod en dalsænkning, der løber gennem byen mod nord og munder ud i Lyngbygård Ås dybt nedskårne smeltevandsdal. Låsby var en landsby med gårde og huse samlet om en middelalderkirke, da jernbanen fra Aarhus til Hammel i 1902 førtes forbi og gav anledning til fremvækst af den lille Låsby Stationsby 3 km mod nordøst. Selve landsbyen tog ikke meget notits af banen, der lukkede i 1956, men orienterede sig sydpå til landevejen Aarhus-Silkeborg med bydelen Korsvej. Siden er anlagt omfartsveje, og i 2003 åbnede motorvejen til Aarhus. Låsby havde sin stærkeste vækst i perioden 1965‑75. Parcelhuskvarterer udlagdes især mod vest og syd, og et større erhvervsområde kom til i øst.

Flere grønne kiler bryder bebyggelsen, og en oversvømmelse i midtbyen i 2013 førte til anlæg af Låsby Søpark, der kan opsamle regnvand og også tjener rekreative formål.

Videre læsning

Læs mere om byer i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byer