Det vestlige Ry, 2019. Kortudsnittet viser Rys ældste del. Jernbanen kommer fra Skanderborg og passerer en plastvirksomhed, der har til huse i den store bygning syd for Skaftesvej. Stationen ligger nær den vinddrevne Ry Nymølle, og herfra fortsætter banen mod nordvest til Silkeborg. Samme vej løber Gudenå gennem Rye Mølle Sø og Lillesø. Rye Mølle var oprindelig en vandmølle og senere elværk og fabrik, men er nu indrettet med beboelser. På Siimtoften ligger et større supermarked.
.
Rys handelsliv er koncentreret i området omkring den vestligste del af Skanderborgvej og den nordligste del af Klostervej. Her ligger også Ry Station, der betjener Aarhus-Skjern-banen.
.
Ry Station.
.
Fra Rodelundvej ses udsigten over Rye Mølle Sø mod et af Rys villakvarterer.
.

Ry har en befolkning på 6.374 og et areal på 4,0 km2. Stationsbyen ligger 29 km vestsydvest for Aarhus på jernbanen mellem Skanderborg og Silkeborg, der fra Ry følger Gudenås højre bred gennem søhøjlandets istidslandskab, gennemskåret af søfyldte erosionsdale. Ry, som er en populær turistdestination, ligger direkte ned til flere af disse søer; i Gudenådalen mod vest ligger Rye Mølle Sø samt Birksø og Lillesø og mod nord Knudsø.

Egnen er også skovrig, og den støt voksende by har kun kunnet udvide mod sydøst, hvor landsbyen Siim nu omsluttes af moderne bolig- og erhvervskvarterer. Videre østpå stiger terrænet til ca. 90 m, og på skråningen er anlagt et nyt kvarter, Kildebjerg Ry. Her er erhverv, bolig, fritid og natur søgt integreret, bl.a. med en golfbane.

Betydning af bynavnet Ry

Den ældst kendte kilde til navnet Ry er fra ca. år 1400, hvor formen Rythe optræder. I senere belæg findes former som Rydh (1486), Rye (1688) og Ry Jernbanestation (1879). Navnet består af et gammeldansk substantiv med formen *rȳthi eller *rȳtha, som svarer til det jyske dialektord ryde med betydningen »engdrag med buske, ung (lille) skov«. Den oprindelige navnebærer er sognebyen Gammel Rye, mens stationsbyen har overtaget navnet Ry.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer