Galtens fastelavnshær i Søndergade i 1952. Forrest ses klovnen og generalen og th. fanebæreren. Generalen har kommandoen over alle soldaterne. Galtens optog sluttede på Galten Hotel, hvor der blev holdt fastelavnsbal for de indsamlede penge, og byens piger blev budt op til dans. Traditionen holdes dog ikke længere i hævd i byen.
.
Rapperen Gilli foran et veloplagt publikum ved Smukfest i 2018.
.
Klosterfestival på Øm Kloster har siden år 2000 været arrangeret en weekend i august af Øm Kloster Museum, museumsforeningen Øm Klosters Venner og Klosterbryggeriet.
.
På Sølund Musik-Festival i 2018 optrådte bandet Lukas Graham foran 20.000 tilskuere på verdens nok største festival for udviklingshæmmede og deres ledsagere.
.

Der er mange fortællinger forbundet med det bakkede landskab i kommunen. To af de kendteste er knyttet til Ovsted Kirke, der er en af de højest beliggende kirker i landet. En lindorm lagde sig efter sigende omkring kirken og spærrede for indgangen. En fremmed skød den midt over, og den gav derved et vældigt spring og faldt ned 1.000 alen syd for kirken, hvorved der opstod en dyb kløft, i hvis bund en kilde vældede frem. Kilden, Ma Rams Hwol (Marens hul), har ifølge overleveringen fået sit navn efter en kvinde af taterslægt, der blev beskyldt for hekseri. Hun blev fradømt livet og begravet uden for kirkegården, hvorfor hun ikke fandt ro i sin grav. Skelettet blev derfor flyttet til Ma Rams Hwol, hvor en egepæl blev rammet gennem det. Langt op i tiden blev børn i området advaret imod at røre ved pælen, da det efter sigende ville vække Ma Rams vrede.

I nærheden af Marens hul har Sankt Anne Kilde sit udspring. Vandet fra denne gamle kilde har i tidens løb været benyttet til dåbshandlinger i Ovsted Kirke. Desuden mente man, at kildens vand kunne helbrede blindhed og kirtelsvaghed, hvis man efterlod en offergave på alteret i kirken.

Nævnes skal også Smukfests maskot, skovtrolden FestiWalther, som næsten er blevet en sagnfigur knyttet til bøgeskoven.

Festivaler er noget særligt for kommunen. Ud over Smukfest, Sølund Musik-Festival og Klosterfestival findes Ry Outdoor Festival og MTB Festival Søhøjlandet. Foreningen Di Heslige Slønglers Klup har siden 2015 arrangeret Sløngeldage, som fejrer Ole Lund Kirkegaards forfatterskab.

En af de senere etablerede traditioner er grundlovsfesten d. 5. juni på Himmelbjerget. Ry Højskole, VisitSkanderborg, Museum Skanderborg og Skanderborg Kommunes Biblioteker har siden 2015 taget traditionen op og videreudviklet den under navnet Hotel Democracy. I Skanderborg har der siden 1983 været kræmmerdag på Adelgade i september.

Fastelavnssoldater

Fastelavnssoldater er en gammel tradition, som fortsat lever i mange østjyske sogne.

I Skanderborg Kommune holdes den bl.a. i hævd i landsbyerne Mesing, Hårby, Nørre Vissing, Veng, Søballe, Jeksen, Adslev, Blegind, Sjelle og Skivholme. Jeksen og Adslev samt Veng og Søballe samarbejder dog om en hær. I Veng sogn kan traditionen spores tilbage til 1872, men den er sandsynligvis ældre.

Fastelavnssøndag går fastelavnshæren i takt og med fanen i spidsen rundt til byens husstande, hvor de synger en sang med opfordring til at give en skærv. Soldaterne afslutter sangen med et trefoldigt hurra for husstanden.

Oprindelig bestod hæren af 10‑14-årige drenge, men i 1980’erne så man sig nødsaget til at lade piger deltage i løjerne. Nørre Vissing skiller sig dog ud og holder fast i, at det er en drengehær. Her går de også i sorte jakker med epauletter og ordener til forskel fra de hvide skjorter med rødt-guldbandoler og blå skråhuer, som fastelavnshærene ellers er klædt i.

I 1800-tallet blev den afsluttende fest for Nørre Vissing, Veng/Søballe og Hårbys fastelavnshære holdt i forsamlingssalen på Veng Mølle. Fra 1906 blev den holdt i Hårby Forsamlingshus og fra 1977 i Borgernes Hus i Veng. Soldaterne fra Mesing holder deres fest i Mesing Forsamlingshus.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dagliglivsfortællinger

Se alle artikler om Traditioner og fortællinger