Indskrift på korets vestvæg.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1475-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Tåningværkstedet (o. 1500-1510) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ræv formentlig fra én af Æsops fabler.
.

Kalkmalerierne i Ovsted Kirke forestiller indskrifter, moraliteter, fabler og talemåder og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, planteornamentik borter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), ranke og blad, sparre og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. De små afdækkede felter i kor, skib og tårn vidner om, at alle kirkens hvælv har haft enkle udsmykninger fra formentlig to eller flere værksteder.

Malerierne er i en generelt set tilfredsstillende tilstand.

Kirken

Ovsted Kirkes skib og oprindelige kor er o. 1200 på en skråkantsokkel af frådsten opført i frådstenskvadre iblandet kampesten. Den oprindelige bygning udgør nu kirkens tre østlig fag. Kort efter er der tilføjet et nyt todelt kor, og skibet er blevet forlænget mod vest. Begge bygninger er opført i frådsten iblandet kampesten. Korets mindre østsektion har to mindre halvkuppelhvælv. O. 1500 eller tidligt i 1500-tallet indsattes i koret et og i skibet fire krydshvælv, hvoraf skibets vestligste hvælv er væsentligt smallere end de øvrige. Den romanske korbue er bevaret. På samme tid som overhvælvingen opførtes et vesttårn overvejende i munkesten. Tårnet har samtidigt krydshvælv. Det nordvendte våbenhus er fra 1700-tallet. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links