Geometrisk bort på korbue mod syd.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1500-1775 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Tåningværkstedet (o. 1500-1510) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Bomærke og vase med buket.
.

Kalkmalerierne i Hylke Kirke forestiller indvielseskors, allegorier, dyr, vrængefigurer og masker, moraliteter, fabler og talemåder og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, topornamenter, andre ornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne bånd, menneske, dyr og væsen, passerroset, vase og buket, blomst (naturalistisk), stjerne og træ og busk.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Delvis afdækkede malerier på korbue og i skibets tre hvælv med få og specifikke kendetegn for Tårningværkstedet.

Malerierne på korbuen og i skib er kun delvist afdækkede. Bevaringstilstanden er umiddelbart tilfredsstillende.

Kirken

Hylke Kirkes kor og skib er på en skråkantsokkel rejst i granitkvadre iblandet frådstenskvadre. Indermurene er i kampesten. I begyndelsen af 1500-tallet fik koret et og skibet tre krydshvælv. Ved overhvælvingen blev korbuen udvidet og ommuret i tegl. På samme tid opførtes et vesttårn i munkesten med enkelte bånd af genbrugte granitkvadre samt et sydvendt våbenhus i kampesten. Tårnet har samtidigt krydshvælv. Et sydvendt våbenhus i kampesten er omtrent samtidigt med tårnet. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links