Ornamental udsmykning på og langs ribber og bue. Vase med blomster og grene samt indskrift med datering 1498.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1510 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Lyngåværkstedet (o. 1480 – 1515) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber og bue.
.

Kalkmalerierne i Adslev Kirke forestiller indskrifter, vrængefigurer og masker og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkelslag og bueslag, krabbeblad, passerroset, vase og buket, bånd, stjerne, cirkel, firkant, rombe og trekant og træ og busk.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Korets og skibets hvælv har alle en ornamental udsmykning fra middelalderens slutning. Korets hvælv er dateret til 1498 ved indskrift i østkappen. Skibets hvælv er stillistisk beslægtet med korhvælvet, men udgør formentlig en selvstændig udsmykning.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Især i korets og skibets vestfag forekommer fugtskjolder. I koret ligeledes angreb af lyserøde bakterier, hvilket skyldes tilstedeværelse af fugt. Fugt er ligeledes årsag til, at en del reparationer er misfarvede. Fugtforholdene bør undersøges, før der tages stilling til eventuel behandling af malerierne.

Kirken

Adslev Kirkes kor og skib er o. 1200 opført i granitkvadre på skråkantsokkel. Det kvadratiske kor har krydshvælv fra sidst i 1400-tallet, mens skibet har tre ens ottedelte hvælv fra samme tid. Korbuen er antagelig udvidet i forbindelse med overhvælvingen. Et sydvendt våbenhus fra 1864 og vesttårnet fra 1925 er bygget i tegl. Tårnet har samtidigt hvælv. Kor og skib står i blank mur, mens tårn og våbenhus er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links