To udsmykninger fra forskellige perioder. Ornamental udsmykning på ribber fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1503 (1375-1475 Gotik, 1475-1550 Sengotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

To udsmykninger fra forskellige perioder. Ornamental udsmykning på ribber fra ældste udsmykning.
.

To udsmykninger fra forskellige perioder. Ornamental udsmykning på ribber fra ældste udsmykning.

.

Kalkmalerierne i Skivholme Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, kirkelige handlinger, bøn og aflad, dagligliv og skabelsen og syndefalde. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Filip (Apostel), Gabriel (Ærkeengel), Maria (Jesu moder), Josef (Marias trolovede/mand), Clemens (Helgen, pave), Knud den Hellige (Helgen, dansk konge), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Gud (Vor Herre), Lilith (Adams første hustru), Jakob den Yngre (Apostel), Olav den Hellige (Norsk konge), Matthias (Apostel), Simon (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Thomas (Apostel), Katherina af Alexandria (Helgeninde), indskrifter, våbenskjolde, dyr, engle, vrængefigurer og masker, narre, gøglere og jøder, moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, topornamenter, strøornamenter, planteornamentik borter, andre ornamenter, andre borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkelslag og bueslag, ranke og blad, træ og busk og knækbånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Bevaringsværdig". En meget stor og særpræget udsmykning med mange ualmindelige scener. Derudover er udsmykningens program med fokusering på Kristi lidelse ved allegorier – og ikke ved de sædvanlige scener fra Biblen – meget usædvanlig. Sidst men ikke mindst er Århusbispen Niels Clausens deltagelse meget synlig gennem de mange våbenskjolde samt en datering til 1503 for udsmykningen. Under denne ligger i koret og skibets 1. hvælv en murermesterbemaling malet på ribberne i biskop Jens Iversen Langes embedsperiode (1449-1482), hvis våbenskjold ses i skibets østkappe. Bemalingen på skibets vægge over hvælv fortæller, at inden hvælvslagning o. 1450 var skibet udsmykket med en kalkmalet udsmykning.

Den samlede tilstandsvurdering "Tilstanden tilfredsstillende" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Kalkmalerierne er generelt i en tilfredsstillende konserveringsmæssig bevaringstilstand. Problemer fortrinsvis forbundet med misfarvninger. Her er den misfarvede tonede kalkbehandling i skibets 3. fag mest iøjefaldende. Maleriernes farvelags bevaringstilstand er af varierende grad. Partielt fremtræder farvelaget svagt, men generelt står farverne kraftigt. Malerierne er forholdsvis hårdt restaureret. (Tilstand juni 2006). Over hvælv er bevaret maleri på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Bedst bevaret er maleri på nordvæg i hvælvlomme mellem 1. og. 2. fag. Maleriet er her kantsikret med kalkmørtel. Fragmenterne er alle påvirkede af salte i større eller mindre omfang, men det skønnes ikke at give anledning til behandling. (Tilstand maj 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Skivholme Kirke har romansk kor og skib opført i rå og kløvede kampesten, samt en del frådsten især i koret og skibets nordmur. Koret blev ombygget i senromansk tid, idet murene blev forhøjet i tegl og rummet overhvælvedes. Samtidig blev korbuen udvidet og ommuret i munkesten. Efter 1450 har skibet fået hvælv. Vesttårnet, der er fra før 1503, er opført i munkesten med rå kampesten indvendigt og med samtidigt hvælv i tårnrummet. Våbenhuset på skibets sydside er senmiddelalderligt og opført i munkesten. Den oprindelige, romanske apsis blev nedrevet i 1801 og erstattet af den nuværende fra 1899, som er opført i moderne munkesten på granitsokkel.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links