Ornamental udsmykning på ribber og langs bue samt beslagværk på gjordbuen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1510 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Voerladegård Kirke forestiller geometriske borter, planteornamentik borter, topornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag, passerroset, beslagværk og kartouche.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er en enkelt udsmykning af ribber og buer i koret og i skibets to hvælv.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirke

Apsis, kor og skib er opført o. 1200 i frådsten iblandet jernal og kampesten og med enkelte bånd af teglsten. Den rundbuede korbue er overvejende i jernal. O. 1500 fik kirken fem hvælv. Først isattes tre krydshvælv i koret og skibets østlige del, dernæst to ottedelte hvælv i skibets vestlige del. Samtidig med overhvælvingen blev der indbygget et tårn i munkesten i skibets sydvestlige hjørne. Et sydvendt våbenhus i munkesten er senest fra o. 1600. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links