Formentlig Peter der prædiker for romerne.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1200-1525 (1175-1275 Senromansk og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Homåværkstedet (o. 1490-1510), Åleværkstedet (o. 1500-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Billedfrise vest for vindue. Peter og Paulus ankomst til Rom.
.
Ranke på 1. fags nordre skjoldbue mod vest.
.

Kalkmalerierne i Skanderup kirke forestiller scener fra det nye testamente, dagligliv, Peter (Apostel), Johannes (Apostel), Simon Mager (Troldmand), Kristus/Jesus (Guds søn), Paulus (Apostel), djævle, engle og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne draperier, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, strøornamenter, topornamenter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, krabbeblad, træ og busk, frugt og bær, ranke og blad, blomst (stilistisk og naturalistisk), mæander, beslagværk og kartouche, cirkelslag og bueslag, vase og buket.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den senromanske udsmykning på det oprindelige kor og skibs nordvægge er særdeles bevaringsværdige på grund af dens motiver: Peter og Paulus ankomst til Rom, Peter og Johannes i Samaria og Simon Magers fald samt Peters korsfæstelse. Scener fra Peters historie kendes kun ellers i Ål kirke fra den romanske periode. Dernæst er malerierne, om end de står meget nedslidte, meget autentiske uden tilmalinger. Skibets første fire hvælv har med en enkelt sengotisk ornamental udsmykning, som er karakteristisk for egnen. Skibets femte hvælv, den tidligere tårneunderdel, har en anden næsten samtidig udsmykning, formentlig givet af lensmand Erik Rosenkrantz på Skanderborg slot, 1452-1488. Derudover er der i skibet rester af nok en sengotisk udsmykning blandt andet en stående Smertensmand malet af Åleværkstedet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i skibets fem hvælv samt på hvælvpille mellem skibets 2. og 3. fag er alle kraftigt tilsmudsede. I hvælvene er der er mange svindrevner og enkelte steder revner i lejefuger. Enkelte steder sidder farve- og kalklag tilsyneladende løs, hvorfor der bør foretages en sikring.

Kirken

Skanderup kirkes romanske dele formentlig fra o. midten af 1100-tallet er opført i frådsten og udgøres af en hesteskoformet apsis, kor og skib samt underdelen af et tårn, der nu indgår i skibet. Apsis har bevaret sit oprindelige, murede hvælv. I senmiddelalderen er det romanske tårns øvre del nedrevet, og skibet er forlænget mod vest. Ved skibets nye vestgavl opførtes et styltetårn, der ligesom skibets forlængelse er i munkesten på en syld af marksten. Formentlig er skibet overhvælvet i forbindelse med forlængelsen, og koret havde også tidligere et senmiddelalderligt hvælv, der vist nok i 1600-tallet blev erstattet af det nuværende træbyggede tøndehvælv. Våbenhuset på skibets sydside er fra o. reformationen i 1536 og opført i munkesten på markstenssyld, dog kraftigt ombygget i nyere tid.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links