Ornamental udsmykning på og langs ribber samt på og langs bue. I søndre kappedel pelikanen, der hakker sig i brystet.

.

Fakta

Malerierne er placeret i tårn. Malerierne er dateret til 1480-1500 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Sindingværkstedet (o. 1480-1500).

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber samt på og langs bue.
.

Kalkmalerierne i Skovby Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), allegorier og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag og passerroset.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den fladloftede kirkes eneste hvælv i tårnet har en enkel ornamental udsmykning med en gengivelse af pelikanen, der hakker sig i sit bryst, hvoraf ungerne drikker blodet. Motivet og ornamentik ses tilsvarende i nærliggende Sinding Kirke.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Tårnhvælvet har udbredte aktive saltskader fortrinsvis i øverste del af kapperne og nederst på den sydvestre ribbe. Saltene har medført afskalninger af kalk- og farvelag. Tillige er puds afskallet nederst på den sydvestre ribbe. Derudover ses misfarvninger samt store fugtskjolder i alle kapperne.

Kirken

Skovby Kirkes romanske kor og skib er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Både kor og skib har bjælkeloft. Den runde korbue er fra 1887. Vesttårnet er formentlig o. 1500 opført i munkesten med skifter af granitkvadre nederst. Tårnet har ottedelt hvælv. Det sydvendte våbenhus i tegl er fra 1887. Kirken, der står i blank mur, blev helt omsat ved en stor ombygning i 1887.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links