Korsfæstelsen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1475-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Sindingværkstedet (o. 1480-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Marias syv smerter.
.

Kalkmalerierne i Sinding Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), allegorier, dyr, vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag og passerroset.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er to udsmykninger bevaret. I korhvælvet en ornamental udsmykning med en gengivelse af pelikanen, der hakker sig i brystet, svarende til den i den nærliggende Skovby Kirke. Herudover vrængemasker ved nogle af sladrehullerne. I korbuen er en forholdsvis primitiv gengivelse af Maria med syv sværd i hjertet, symboliserende hendes syv smerter, og på triumfvæggens sydside ses dele af en formentlig samtidig, primitiv korsfæstelse.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korhvælv er i en generel tilfredsstillende bevaringstilstand, med undtagelse af en lokal saltskade tæt på sladrehul mod vest i sydkappen samt på den tilstødende skjoldbue. Det bør undersøges, om der trænger vand ind i murværket. Maleriet på triumfvæggens har smudsafsætninger på overfladen. Tårnbuens to malerier sidder partielt løse, men i spænd. I det nordre malerifelt er der en lille opskalning af farve- og kalklag, som bør sikres.

Kirken

Sinding Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på granitsokkel. Skibet har fladt loft, mens koret har et ottedelt hvælv fra middelalderen. I senmiddelalderen opførtes et våbenhus i munkesten og granitkvadre på skibets sydside samt et vesttårn i munkesten og genanvendte granitkvadre og med oprindeligt, ottedelt hvælv i tårnrummet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Silkeborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links