Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1450-1500 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Midten af nordvæg. To heste og dobbeltkors.
.
Plettet hest med fugl på tredelt hale.
.

Kalkmalerierne i Sønder Lem Kirke forestiller dyr.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Ejendommeligt dobbeltkors og heste i "hop og spring".

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Der ses i alle malerier på skibets væg mindre afflagninger af farvelag. Endvidere er der i midterste motiv og i skibsmotivet mod vest afstødning af puds. I sidstnævnte motiv er der ydermere i baggrunden udført reparationer, som ikke vurderes at være udført på faglig forsvarlig vis. Alle maleriernes bevaringstilstand bør undersøges nærmere med henblik på en sikring eller restaurering.

Kirken

Skibets kor og den østlige del af skibet hidrører fra romansk tid og er bygget af granitkvadre på profileret dobbeltsokkel. I senmiddelalderen fik skibet en vestforlængelse af granitkvadre med dobbeltsokkel samt våbenhus. Våbenhuset er sydvendt og med genanvendte granitkvadre og sokkelsten. Mængden af genanvendt granit er så stor, at de ikke kun kan stamme fra den nedrevne vestgavl, men må være kommet fra en anden, nedrevet kirke. Vesttårnet er først tilføjet 1924. Kirkens granitkvadre står i blank mur mens resten, af blandet murværk og mursten, er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links