Malerierne er placeret i kor, hovedskib og sakristi. Malerierne er dateret til 1485-1575 (1550-1630 Renæssance og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ældste udsmykning i kappe. Sparrer på ribber og indskrift med datering formentlig for hvælvenes opførelse og udsmykning 1487.
.
Dommedag.
.

Kalkmalerierne i Lønborg Kirke forestiller scener fra det gamle og nye testamente, Dommedag, dagligliv og Jesu voksenliv. Malerierne viser Abraham (Patriark), Gud (Vor Herre), Isak (Patriark), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), indskrifter, Helligånden, engle, dyr, vrængefigurer og masker, moraliteter, fabler og talemåder, djævle, bomærker, narre, gøglere og jøder og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, topornamenter, geometriske borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), frugt og bær, ranke og blad, cirkel, firkant, rombe og trekant, sparre, krabbeblad og passerroset.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I kirken er der tre udsmykninger. Den ældste, fra 1487, hvoraf nu kun indskriften med dateringen og ribbedekorationen er bevaret, var malet i hvælvet i skibets 1. fag. Formentlig mellem 1530 og 1535 fik hvælvene i skibets 2. og 3. fag en enkel ornamental udsmykning. Våbenskjoldet for slægten Fasti, malet i 3. fag ved siden af en træsko, står sandsynligvis for Christen Fasti, der nævnes som foged på Lønborggård 1533. Den yngste udsmykning, malet over den ornamentale i skibets 1. fag er en meget vigtig efterreformatorisk udsmykning. Den viser ændringen i opfattelsen af Dommedag efter Reformationen. Der er ingen forbedere eller helgener, med kun profane personer, hvoraf mange allerede er frelste og vises i himlen, kvinder for sig og mænd for sig.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. I malerierne i skibet forekommer aktive salte med nedbrydning af farve- og kalklag til følge, herunder i enkelte af 1. fags kappeflige samt i de to øvrige fag nederst i de ribber og buer, som vender mod nord. I sakristiet ses udbredte saltskader i alle hvælvets kapper.

Kirken

Kor og skib er bygget i romansk tid af granitkvadre på skråkantsokkel. Kor og skibs sydside er skalmuret i små sten 1840. Sakristi på korets nordside og et tårn i vest er opført i granitkvadre og munkesten i gotisk tid. Tårnet har trappehus i nordøst samt en i 1751 ommuret sydside. Det gotiske våbenhus er i munkesten. Kor og skib har ottedelte hvælv indsat hen i mod 1487. Tårnets hvælv er formentlig lidt senere. Våbenhuset har et tøndehvælv. Kvadermurværket på korets øst- og nordside, skibets nordside og nedre del af sakristiet står i blank mur mens resten er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links