I 2007 malede Max Bach et gavlmaleri i Adelgade i Skanderborg inspireret af Ole Lund Kirkegaards roman Otto er et næsehorn (1972). Kirkegaard voksede op i Skanderborg.

.
Valdemar Neiiendams maleri af St.St. Blicher,der taler på Himmelbjerget. Maleriets tilblivelsesår er ukendt.
.

Sophus Claussen indskrev Skanderborg Station i poesien i »Rejseminder« fra digtsamlingen Pilefløjter (1899), hvor strejfet af en kvindeskikkelse udvikler sig til livslang længsel: »Men disse Blomster fra unge Aar,/dem sankede jeg til Dynge;/og naar jeg mærker den flygtige Duft,/begynder mit Blod at synge«. Rockbandet TV-2 nyfortolkede motivet i »På Skanderborg Station« i 1985, mens Dorthe Kollo i 1971 med en tekst af Thøger Olesen sang rejsemotivet ind i Dansktoppen med »Gid du var i Skanderborg og blev der, kære Peter. Hvorfor rejste du din vej?«.

Forfatteren Albert Dam tog snarere udgangspunkt i de fastboende. Han voksede op på Virring Mosegård, og det firlængede miljø samt Fruering Sogn genkendes i hans forfatterskab. I Jomfruen og soldaten (1951) skildres livet på en gård ved Skanderborg Sø. Morfars by fra 1956 er en fortællingskreds, der skildrer landsbyen Virrings liv og mennesketyper. Her er det Smed-Hanspeter, der »hørte hanerne gale fra Virring by, i Mejlrød og helt fra Farstrup. (…) Han hørte vinterens plejlslag vidt omkring sig og slettens hvæsende lestrygen, høstvognenes ramlen, hestes vejtrav og kokoblernes langsomt trippende gåen«.

Ole Lund Kirkegaard tilbragte sin barndom i Skanderborg, så bøger som Orla Frø-Snapper (1969), Hodja fra Pjort (1970) og Gummi-Tarzan (1975) har måske et fantasimæssigt udgangspunkt her. Der er stadig grøde i børnelitteraturen som i Månen er en højttaler (2017) af Kathrine Assels fra Gammel Rye.

Det Midtjyske Søhøjland er omtalt af flere forfattere, fx St.St. Blicher, der indleder kærlighedshistorien i »Himmelbjerget« (1833): »Danmarks højeste Bjerg havde jeg ofte seet, men hidtil endnu ikke besteget (…) jeg maatte lade mig nøje med, i en halv Miils Afstand at betragte det danske Schwarzwald, og i Forbifarten at kaste et hurtigt Blik ned gjennem Dalene til den yndige Søe, der bugter sig mellem græs- og løvklædte Øer«. Blicher fik besteget bjerget, og i årene 1839‑44 arrangerede han folkefester på Himmelbjerget. Disse arrangementer var støtter til bestræbelserne på at få indført folkestyre.

Morten Børup, født nær Skanderborg, var rektor for den nuværende Aarhus Katedralskole fra ca. 1490 samt kantor ved domkirken og efterlod sig et forfatterskab af latinske salmer og skuespil.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Litteratur