Kommunen har mere end en snes mindre kirkegårde, hvoraf størstedelen har omgivelsesfredninger.

Skanderborg Kirkegård blev til, da slottet blev revet ned i 1773.

I søhøjlandets bakkede landskab ligger Dover Kirkegård.

Ry Kirkegård blev i 1969 udvidet med fire terrasserede gravrum på en meget skrånende grund med kildevæld og udsigt til Himmelbjerget. Dette areal var en del af Fjeldsteds Have, oprindelig skabt af lærer og bestyrer af Ry Privatskole Peder Kristian Fjeldsted som dyrknings- og skolehave for eleverne og i 1957 overdraget til kommunen som park. Efter planer af Wad LANDSKABSARKITEKTER er de to øvre gravrum i 1998 omdannet til skovafdeling med vandløb og sø mellem træer, så Fjeldsteds Have igen har fået parkkarakter.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde