Der blev dyrket urter og humle ved Frederiksborg Slot i sidste halvdel af 1500-tallet, og i begyndelsen af 1600-tallet blev der under Christian 4. anlagt flere mindre haveanlæg. Der var en velordnet urtehave langs vejen fra slottet mod nord, og en lysthave med to fontæner ved lysthuset Sparepenge. Haverne havde typisk renæssancepræg, dvs. firkantede bede og sirlige mønstre. I 1680’erne blev der anlagt en allé, der ledte fra Audienssalen og Møntporten mod Badstueslottet og kongens jagtrevir. Samtidig opførtes et springvand i Slotssøen med en svømmende kronhjort forfulgt af hunde.

1720‑25 under Frederik 4. skabte Johan Cornelius Krieger et terrasseret barokhaveanlæg inspireret af bl.a. italienske haver, som kongen havde besøgt. Haven blev anlagt på bakkeskråningen nord for slottet. Terrænet blev omformet, så der opstod fire terrasser indbyrdes forbundet med ramper. Anlægget var symmetrisk opbygget omkring en midterakse med en 225 m lang kaskade, der løb fra det ovale bassin øverst ned over de øvrige tre niveauer og endte i Slotssøen. På det nederste niveau var fire parterrebede med kongelige monogrammer i buksbom og grus. På de to midterste terrasser var busketter, dvs. små hækhegnede rum med mindre træer. Øverst var et bassin med en skulpturgruppe. Haven var omkranset af allétræer. Vandet blev ledt til bassinet og videre til kaskaden fra omgivende søer gennem et opstemningssystem, men kaskaden blev allerede nedlagt i 1771.

Fra 1826 til 1850’erne blev der skabt forskellige landskabelige anlæg vest for barokhaven, bl.a. af haveinspektør H.C. Elers Koch. Væsentligst var omlægningen af dyrehaven og indelukket til et lystskovsanlæg med gravede kanaler, snoede stier, en kunstig sø med en ø, hvorpå der blev opført en norsk bjælkehytte. Beplantningen var placeret for at skabe udsigter og rum. Badstueslottet opført af Frederik 2. i 1580 fik en central placering i landskabshaven.

Det terrasserede anlæg blev genskabt i årene 1993‑96, og dobbeltalléen mellem slot og have genplantet i 2016.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Hillerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Slotte

Se alle artikler om Slotshaver