Museum Nordsjælland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med hovedsæde i Hillerød. Museet har i alt 11 udstillingssteder, heraf tre i Hillerød Kommune: Hillerød Bymuseum, Æbelholt Kloster og Elværket.

Hillerød rummer andre, ikkestatsanerkendte museer. Det Nationalhistoriske Museum (stiftet 1878) på Frederiksborg Slot fortæller 500 års danmarkshistorie og drives som en selvstændig afdeling af Carlsbergfondet, mens Dansk Farmacihistorisk Fond blev etableret i 2002 som resultat af et samarbejde mellem Dansk Farmacihistorisk Selskab, Fonden til Bevarelse af Gammelt Dansk Apoteksinventar og Apotekshistorisk Samling.

En række lokalhistoriske foreninger og arkiver udgør netværket Lokalhistorisk Samvirke for Hillerød og Omegn. Det består ud over Museum Nordsjælland af Lokalhistorisk Arkiv for Hillerød Kommune (stiftet 1954‑55), Hillerød Lokalhistoriske Forening (stiftet 1986), Lokalhistorisk Forening for Skævinge og Omegn med arkiv (stiftet 1978), Foreningen Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv (stiftet 1988) med arkiv samt Brødeskov Lokalhistoriske Forening (stiftet 2009) med tilhørende arkiv.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Hillerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv