Der var noget for både børn og voksne på Hillerød Kræmmermarked, som 1983‑2018 blev afholdt på markedspladsen på Smørkildevej.
.

Jægerbakke i udkanten af Frederiksborg Slotshave har gennem tiden været et populært samlingspunkt for friluftsmøder og fester. Højest på Jægerbakke ligger Studenterhøjen, hvis navn skyldes, at de studenter, der deltog i 5. Nordiske Studentermøde i 1862, samledes netop her. Mødet blev illustreret af Christian Hetsch og bragt i Illustreret Tidende samme år. Under Besættelsen var der alsang på Jægerbakke, hvor byens borgere mødtes for at synge fædrelandssange, og når Hillerøds unge i dag begynder på en ungdomsuddannelse, mødes de her for at feste.

.

I Hillerød Kommune har især de årlige markeder tråde langt tilbage i tiden. I middelalderen blev et stort marked afholdt ved Æbelholt Kloster omkring Sankt Vilhelms dag d. 16. juni, hvor pilgrimme valfartede til den helgenkårede abbed Vilhelms grav. Museum Nordsjælland genoplivede i 1999 traditionen med et årligt klostermarked, der finder sted en weekend omkring Sankt Vilhelms helgendag.

Der har været markeder i Hillerød siden 1686, hvor kongen gav tilladelse til at afholde dem. Der var to forskellige markeder, et kreaturmarked og et kræmmermarked, og markedsdagene var tilløbsstykker. Det sidste marked blev afholdt i 1939, men i 1983 blev traditionen med kræmmermarked genoptaget. I 2018 blev Hillerød Kræmmermarked afholdt for sidste gang, da Nyt Hospital Nordsjælland skal placeres her.

Hvad højtiderne angår, er kommunens traditioner relativt nye. Ved sankthans samles mange til bål på det lille næs ved Slotssøen kaldet Posen, og ved juletid opstilles foruden et juletræ også en julemølle på Torvet i Hillerød. Traditionen med en julemølle i byen går tilbage til 1930’erne. Den gammeldags jul kan også opleves på Hillerød Bymuseums årlige julemarked, der har været afholdt siden 1985.

I nyere tid er der opstået andre årlige begivenheder. Både Hillerød Kunstdage og Hillerød Kulturnat har eksisteret siden 2006. Ved mange af byens arrangementer spiller Hillerøds bygarde, Drabantgarden, stiftet i 1971.

Kongernes residens på Frederiksborg Slot har givet grobund for en række fortællinger. Eksempelvis væddede staldmester Anton Wolf Haxthausen i 1683 med den engelske gesandt om, hvorvidt en frederiksborghest kunne løbe strækningen fra Nørreport i København til Frederiksborg Slot på under 45 minutter. Hesten gennemførte løbet på 42 minutter, men da den blev ført til stalden, styrtede den død om; efter sigende nøjagtig på det sted, som blev afmærket med en hvid flise, der endnu kan ses i slottets Staldgade.

En anden type fortælling, der stadig lever, er sagnet om »Mutter Grib«. Det omhandler den sagnagtige figur Mutter Grib, der boede i Gribskov, og som nogle gange blev opfattet som en ulykkelig, gal kvinde og andre gange som et mere mystisk og farligt væsen. Sagnet genfortælles for byens børn af kulturinstitutionen Klaverfabrikken.

I kirkediget øst for Nødebo Kirke løber helligkilden Magdalene Kilde, som er omtalt fra 1696 og blev søgt ved sankthans. Fruebjerg i Gribskov er opkaldt efter Jomfru Maria, og ved bakkens fod løb helligkilden Frue Kilde. Engang løb der også en nu forsvundet kilde ved foden af Jægerbakke, som man tillagde en særlig helbredende betydning ved midsommertid.

Folkemindesamleren Anders Uhrskov

Anders Uhrskov.

.

Anders Uhrskov (1881‑1971) var en dansk folkemindesamler. Han var husmandssøn fra Tørring, men levede i Hillerød fra 1904 og frem til sin død. Han underviste på en række skoler i Hillerød og var højskolelærer på Frederiksborg Højskole i perioden 1907‑34. Uhrskov tog initiativ til stiftelsen af Nordsjællandsk Museumsforening i 1922 og dannelsen af Nordsjællandsk Folkemuseum (indviet 1925). Han var museets leder frem til 1961 og museumsforeningens formand indtil 1966. I 1933 blev han ansat på Hillerød Folkebibliotek, hvor han var overbibliotekar 1943‑51.

Uhrskov var en flittig skribent med et omfattende forfatterskab bag sig. Han var bl.a. medforfatter til værket Hillerød By (1925) og redaktør på Hillerødbogen (1948) og museumsforeningens årbog Kultur og Folkeminder. Han skrev en række lærebøger og romaner, men det var hovedsagelig folkeminder, der optog ham.

Folkeminderne indsamlede han bl.a. ved annoncering i lokalaviser og ved at engagere lærere fra nordsjællandske skoler til at indsamle dem gennem elevstile. Sagnene blev ordnet topografisk, fordelt i herreder og sogne. Folkeminderne blev udgivet i fembindsværket Nordsjællandsk Folkeliv (1921‑24). Efterhånden blev indsamlingen udvidet til også at gælde andre landsdele, og de indsamlede folkeminder blev afleveret til Dansk Folkemindesamling.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Hillerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dagliglivsfortællinger

Se alle artikler om Traditioner og fortællinger