Kalkmaleri fra Nødebo Kirke

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1265-1425 (1275-1375 Tidlig gotik, 1375-1475 Gotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af De store næsers værksted (o. 1350-1375), Unionsværkstedet (o. 1400-1425), Orøværkstedet (o. 1390-1425) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmaleri fra Nødebo Kirke
.

Kalkmalerierne i Nødebo Kirke forestiller scener fra det gamle og nye testamente, dagligliv, Marias historie og forhistorie, Jesu barndomshistorie, Kristi lidelse, død og opstandelse, skabelsen og syndefaldet og Kain og Abels historie. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Lukas (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Johannes (Evangelist), Markus (Evangelist), Gabriel (Ærkeengel), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Herodes Antipas (Landsfyrste), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Gud (Vor Herre), Lilith (Adams første hustru), Abel (Fårehyrde), Kain (Agerdyrker), Set (Adams søn), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Melchior (Konge), Josef (Marias trolovede/mand), Barbara (Helgeninde), Katherina af Alexandria (Helgeninde), Abraham (Patriark), Isak (Patriark), Johannes (Apostel), Genovefa (Helgeninde), Gertrud af Nivelles (Helgeninde, abbedisse), indskrifter, dyr, engle, indvielseskors og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, imitationer, strøornamenter, andre ornamenter, rankeslyngornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad, stjerne, sparre, bånd, træ og busk, ranke og blad, blomst (naturalistisk og stilistisk).

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Særdeles smuk og vigtig udsmykning bestående af to forskellige udmalinger foretaget med ca. 50 års mellemrum. Specielt den yngste udsmykning i tårnets hvælv er af meget høj kvalitet og begge udmalinger har interessante ikonografiske enkeltheder. Udsmykningen på triumfvæggen over hvælv er af meget høj kvalitet, om end kun scenerne på sydsiden kan identificeres. Malerierne er udført af et værksted, der endnu ikke kendes fra andre kirker og er således enestående.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Udsmykningen i både kor, skib og tårn skønnes at være i en konserveringsmæssig forsvarlig bevaringstilstand. I tårnets udsmykning ses en del revner, ligesom ældre reparationer samt rekonstruktioner står misfarvede og dermed skæmmer det æstetiske udtryk. Mod syd ses der tegn på, at der har været utætheder i tag, som har forårsaget, at vand er løbet ud gennem sladrehuller, og at fugten i de områder har medført angreb af lyserøde bakterier. Malerierne er ikke umiddelbart truede, men bør underkastes en nærmere gennemgang og vurdering for derved at tage stilling til en eventuel genrestaurering. (Tilstand juli 2006). Over hvælv er partielt velbevaret maleri på triumfvæg. Pudsen har flere steder dårlig vedhæftning til underlag, og pudskanter er løse. På den nordre del af væggen er foretaget en nyere reparation af sætningsrevne, hvor reparationspuds er ført ud over maleri. På denne del af væggen er ligeledes mange løbere af snavs ned over vægfladen. (Tilstand juli 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Nødebo Kirke består af romansk apsis (fornyet 1840 i gule sten), kor og skib af kampesten med døre, vinduer og enkelte hjørnekvadre af kridtsten, vestforlængelse (tårnunderdel) og våbenhus fra senmiddelalderen i samme materialer samt en træbygget tagrytter fra 1739. Hvælvene i kor og skib er fra o. 1400. Hvælvet i vestforlængelsen er fra ca. 1400-50.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hillerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links