David og Goliat og/eller Burmand.

.

Fakta

Malerierne er placeret på Hovedskib. Malerierne er dateret til 1550-1560 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Holger Danske i modedragt med sværd og lanse.
.

Kalkmalerierne i Skævinge Kirke forestiller dagligliv, scener fra det gamle testamente, Burmand (Kæmpe, sultan), David (Jødisk konge), Goliat (Kæmpe, filister), våbenskjolde og Holger Danske (Kæmpe) indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, planteornamentik borter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne frugt og bær, ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdig. Udsmykningens motiver, Holger Danske og David og Goliat og/eller Burmand er særdeles sjældne og illustrerer både sagnet om Holger danske og kampen mellem det gode og det onde. Derudover er figurene iklædt samtidsdregter med mange detaljer.

Bevaringstilstanden er generelt set tilfredsstillende.

Kirken

Kor og skib er fra første halvdel af 1100-tallet og opført fortrinsvist i rå kampesten. En vestforlængelse af skibet er bygget i senmiddelalderen af munkesten på et kampestensfundament. De to gavle er senere ommuret i munkesten. Et tårn med trappehus i syd er rejst 1614 over vestforlængelsen af mursten og genanvendte munkesten. Våbenhuset er sydvendt og tilbygget af munkesten i første halvdel af 1500-tallet. Sakristiet nord for koret af små gule sten er tilføjet som gravkapel i 1758. Korsarmen på skibets nordside er først tilføjet i 1935. Alle bygningsdele står med flade lofter. Hele kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hillerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links