Sankt Nikolaus frikøber tre jomfruer.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib, tårn og våbenhus. Malerierne er dateret til 1460-1480 (1375-1475 Gotik og ). Malerierne er malet af Isefjordsværkstedet (o. 1460-1480) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korsfæstelsen. Til venstre for korset ses Jomfru Maria flankeret af formentlig Maria Klefoas og Maria Salome.
.

Sankt Kristoffer.

.

Kalkmalerierne i Nørre Herlev Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, Dommedag og dagligliv. Malerierne viser Nikolaus (Helgen, biskop af Myra), Peter (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Paulus (Apostel), Jakob den Yngre (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria (Jesu moder), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Matthias (Apostel), Stefaton (Soldat, Kristus korsfæstelse), Dismas/Titus (God røver), Gesmas/Dumachus (Ond røver), Andreas (Apostel), Filip (Apostel), Gud (Vor Herre), Jakob den Ældre (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Malkus (Tjener), Thomas (Apostel), grupper, Cosmas (Helgen, læge), Damian (Helgen, læge), Pilatus (Statholder), Bartholomæus (Apostel), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Decius (Romersk kejser), Joel (Profet), Laurentius (Helgen, ærkediakon), Salomon (Jødisk konge, prophet), Mikael (Ærkeengel), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristoffer (Helgen, kæmpe), Dorothea (Helgeninde), indskrifter, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener, engle, moraliteter, fabler og talemåder og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), ranke og blad, knækbånd og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen fra Isefjordsværkstedet har både en omfattende Laurentius-legende og en righoldig gengivelse af Kristi lidelseshistorie med mange vigtige og interessante ikonografiske detaljer og er derfor særdeles vigtig for forståelsen af værkstedet.

Hovedskibets udsmykning er i en yderst tilfredsstillende bevaringstilstand, medens våbenhusets fragmentarisk bevarede kalkmalerier bør efterses, når kasserne med udstilling af figurer er fjernet fra blændingen. Af hensyn til maleriernes bevaring må det frarådes, at der anbringes genstande i blændingerne.

Kirken

Nørre Herlev Kirke er et langhus, hvis midterste del udgøres af et romansk skib opført i kampesten med døre og vinduer i fråd- og kalksten. En senromansk vestforlængelse er opført i munkesten. Over vestforlængelsen er på et senere tidspunkt i middelalderen opført et bredt tårn af gule og røde munkesten. Det forlængede skib og tårnfaget overhvælvedes i første halvdel af 1400-tallet. Mod syd er et senmiddelalderligt våbenhus i munkesten. Langhuskoret er opført ved midten af 1500-tallet, som erstatning for et tidligere kor, og består hovedsageligt af granitkvadre og kampesten med bælter af tegl i nordmuren. Trappetårn mod nord fra før 1662.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hillerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links