Ornamental udsmykning af kappen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1525-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kappeflige mod nordvest.
.

Kalkmalerierne i Tjæreby Kirke forestiller strøornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, topornamenter, andre borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, frugt og bær, krabbeblad, stjerne, omvundet stav, ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Skibets to hvælv er genopmalet 1960 på få og svage oprindelige spor.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i skibet er i mindre grad tilsmudsede med undtagelse af 1. fags nordøstre kappeflig, hvor der er sket tilsodning på grund af anvendelse af levende lys. I 2. fags sydkappe, er der ligeledes en lidt kraftigere tilsmudsning. I blænding over dør til våbenhus ses en større revnedannelse, og pudsen kan her være løs. Maleriet er kraftigt tilsmudset.

Kirken

Tjæreby Kirkes apsis, kor og skib er i romansk tid opført i kampesten iblandet kridtstenskvadre og med hjørnekvadre af granit. Kor og skib står på skråkantsokkel. Koret fik i første halvdel af 1400-tallet indsat et og skibet to krydshvælv. Den runde korbue er formentlig oprindelig. Vesttårnet med samtidigt krydshvælv er muligvis fra sen middelalder. Midt i 1800-tallet blev apsis nedrevet og genopført, skibets mure omsat med kløvet kampesten og tårnet helt ombygget i munkesten. Det sydvendte våbenhus er en teglstensbygning fra 1700-tallet iblandet enkelte munkesten, der kan stamme fra et tidligere våbenhus. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hillerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links