Livshjulet.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1300-1560 (1275-1375 Tidlig gotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Gørløse Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), Kristoffer (Helgen, kæmpe), moraliteter, fabler og talemåder, dyr, engle, vrængefigurer og masker, helgeninder, indskrifter, allegorier, og fabelvæsener og fantasivæsener. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, imitationer, topornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), menneske, dyr og væsen, ranke og blad, vase og buket og frugt og bær.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Specielt renæssanceudsmykningen i skibets hvælv er en flot repræsentant for samtidens kalkmaleri, om end den er hårdt restaureret og opmalet.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Renæssancemalerierne i skibets hvælv og i tårnbuen samt de gotiske malerier i skibets vinduessmige er alle hårdt restaureret og i vid udstrækning opmalede. Der er i stort omfang skader i farve-, kalk- og pudslag som følge af hårdhændet afdækning. Mange reparationer er misfarvede. Malerierne er i konserveringsmæssig henseende i en god bevaringstilstand. Maleriet på tårnets nordvæg er ligeledes i en god bevaringstilstand. Her er der ligeledes enkelte skader i farve- og kalklag, men maleriet er velbevaret uden over- eller tilmalinger. Det gotiske maleri i korets tilmurede østvindue er kun blevet behandlet konserveringsmæssigt. Afdækning er ikke fuldført, idet der er efterladt fragmenter af en yngre sort bemaling samt sekundære kalklag. Der er foretaget pudsreparationer, som fremstår meget uskønt. Maleriet er i en konserveringsmæssig god bevaringstilstand, men en istandsættelse kunne anbefales ud fra et æstetisk synspunkt.

Kirken

Gørløse Kirke består af senromansk kor og skib, tårn fra 1500-tallet samt nyere våbenhus og trappetårn. Koret er opført at tegl udvendigt og kampesten indvendigt, for skibet er det omvendt. Kor og skib overhvælvedes ca. 1400-50. Vesttårn i munkesten opført i første del af 1500-tallet med samtidige hvælv og spidsbue mod skibet. Våbenhus opført i tegl o. 1600. Muret trappehus mod nord fra 1860'erne.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hillerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links